Kursus

Årsmøde for SBK (strålebeskyttelses-koordinatorer)

Kvalitetssikringen på det billeddiagnostiske område er etableret efter lovgivningen og har fungeret i en del år med de forskellige grupper, der efter lovgivningen skal varetage den. Gennem flere år har Radiograf Rådet medvirket til kvalitetskoordinatorernes årsmøde i Odense, men på landsplan er der nu mange (op mod 100), der varetager strålebeskyttelseskoordinator-funktionen (SBK).

Dato
01. feb. 2024
Sted
Odense
Arrangør
Radiograf Rådet
Pris
Medlemspris: 800
Normal pris: 1200
Tilmeldingsfrist
06. jan. 2024
Afmeldingsfrist
06. jan. 2024
Kontakt
Claus Brix
claus@radiograf.dk
Tlf. 5337 3806

SBK’erne arbejder meget forskelligt i varetagelsen af funktionen, og der synes at være et behov for at harmonisere og udvikle denne.

Radiograf Rådet ønsker at understøtte dette behov og tilbyder nu et ”Årsmøde for Strålebeskyttelseskoordinatorer” som et selvstændigt forum. SBK vil forinden mødet have mulighed for at indsende spørgsmål til Sundhedsstyrelsen, som vil danne grundlag for en del af oplægget fra Sundhedsstyrelsen. Mødet vil således være forbindelsesleddet mellem SBK og Styrelsen. Programmet vil desuden indeholde nyt fra kvalitetskoordinatorerne samt fra andre relevante funktionsgrupper og fungere som en platform for erfaringsudveksling og videndeling mellem SBK.

MÅLGRUPPE:
Strålebeskyttelseskoordinatorer i radiologiske og nuklearmedicinske afdelinger (billeddiagnostik). Årsmødet er multiprofessionelt og programmet arrangeres af Radiograf Rådet under vejledning af Kvalitetskoordinatorer, SBK og Sundhedsstyrelsen.


Hvad er vigtigt, fagligt og aktuelt?

Aktuelt for radiografer

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023

Robusthedskommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Interventionsradiograf vil have mere fokus på strålehygiejne

Værd at vide om OK23 Privat

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

Hendes mor talte hende fra at droppe ud af radiografuddannelsen. Nu er Mette kåret til årets faglige forbillede 2022

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Radiograf Rådet i fælles opråb mod halvering af kandidatuddannelser

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten