Kursus

Årsmøde for SBK (strålebeskyttelses-koordinatorer)

Kvalitetssikringen på det billeddiagnostiske område er etableret efter lovgivningen og har fungeret i en del år med de forskellige grupper, der efter lovgivningen skal varetage den. Gennem flere år har Radiograf Rådet medvirket til kvalitetskoordinatorernes årsmøde i Odense, men på landsplan er der nu mange (op mod 100), der varetager strålebeskyttelseskoordinator-funktionen (SBK).

Dato
17. sep. 2024
Sted
Mødecenter Odense
Adresse
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Arrangør
Radiograf Rådet
Pris
Medlemspris: 800
Normal pris: 1200
Tilmeldingsfrist
27. aug. 2024
Afmeldingsfrist
27. aug. 2024
Kontakt
Claus Brix
claus@radiograf.dk
Tlf. 5337 3806

SBK’erne arbejder meget forskelligt i varetagelsen af funktionen, og der synes at være et behov for at harmonisere og udvikle denne.

Radiograf Rådet ønsker at understøtte dette behov og tilbyder nu et ”Årsmøde for Strålebeskyttelseskoordinatorer” som et selvstændigt forum. SBK vil forinden mødet have mulighed for at indsende spørgsmål til Sundhedsstyrelsen, som vil danne grundlag for en del af oplægget fra Sundhedsstyrelsen. Mødet vil således være forbindelsesleddet mellem SBK og Styrelsen. Programmet vil desuden indeholde nyt fra kvalitetskoordinatorerne samt fra andre relevante funktionsgrupper og fungere som en platform for erfaringsudveksling og videndeling mellem SBK.

MÅLGRUPPE:
Strålebeskyttelseskoordinatorer i radiologiske og nuklearmedicinske afdelinger (billeddiagnostik). Årsmødet er multiprofessionelt og programmet arrangeres af Radiograf Rådet under vejledning af Kvalitetskoordinatorer, SBK og Sundhedsstyrelsen.


Hvad er vigtigt, fagligt og aktuelt?

Aktuelt for radiografer

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler