Wave burst

Aktuelt i Region Midtjylland

Her kan du holde dig opdateret om seneste nyt fra din region.

Generalforsamling i Region Midtjylland

Radiograf Rådets regionskreds i Region Midtjylland holder generalforsamling 18. marts 2024 – kl. 16.30 – AUH Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Blvd. 99, 8200 Aarhus, auditorie J116-113.

  • Vi starter med kaffe/the og hjemmebagt kage kl. 16:30.
  • Selve generalforsamlingen begynder kl. 17.00.
  • Efter generalforsamlingen er der middag kl. 19.00.

Vi byder alle medlemmer i regionen velkomne!


Skal din mærkesag på dagsordenen?

Regionsgeneralforsamlingen er regionernes højeste myndighed. Ved at deltage i den får du lokaldemokratisk indflydelse på de beslutninger, der påvirker dit og dine kollegers faglige miljø og arbejdsliv.

Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal stilles til Radiograf Rådet senest tre uger før generalforsamlingen på mail kontakt@radiograf.dk.

Vil du stille op?

Regionsbestyrelsen består af en regionsformand, en regionsnæstformand, fem bestyrelsesmedlemmer og en studenterrepræsentant fra RSD.

Ønsker du at stille op til regionsbestyrelsen, skal det meldes til Radiograf Rådet senest tre uger før generalforsamlingen på mail kontakt@radiograf.dk.

Vær opmærksom på, at kun aktive medlemmer kan stille op til posterne som regionsformand og regionsnæstformand. Ledere og studerende er ikke opstillingsberettigede til formandskabsposterne.

Vi holder dig opdateret

Senest to uger før, generalforsamlingen finder sted, udsender Radiograf Rådet dagsordenen til alle regionens medlemmer. Heri kan du blandt andet få overblik over indkomne forslag og opstillede kandidater til posterne som regionsformand og -næstformand.

Hvis du ikke kan deltage, men gerne vil have et overblik over mødets diskussioner og beslutninger, kan du orientere dig i det referat, der lægges på regionens side senest fire uger efter mødet.

Din stemme tæller!

Sammen med indkaldelsen til regionsgeneralforsamlingen udsendes en stemmeseddel, du skal bruge, når du vil stemme til valget af regionsformanden og -næstformanden. Den udfyldte stemmeseddel skal returneres til Radiograf Rådet via mail kontakt@radiograf.dk.

Er der kun opstillet én kandidat til regionsformandsposten og/eller næstformandsposten, udsendes ingen stemmeseddel. Øvrige valg foretages af de fremmødte til regionsgeneralforsamlingen.

Er du som stemmeberettiget medlem forhindret i at deltage i regionsgeneralforsamlingen, kan du med en fuldmagt give et andet stemmeberettiget medlem tilladelse til at stemme på dine vegne.

Vær opmærksom på, at der kun sendes stemmeseddel til aktive, uddannede medlemmer, interessemedlemmer og seniorer, og at hverken ledere eller studerende kan stille op eller stemme til valget af regionsformanden og næstformanden.


Nyheder

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023