Wave burst

Medlemsformer

Der gælder forskellige muligheder, rettigheder og kontingentsatser for de forskellige medlemsformer i Radiograf Rådet. Her kan du bliver klogere på, hvad der gælder for dig.

MedlemsformKontingent 2024 pr. kvartal
Fuldtidsmedlem1.487,00 kr.
Deltidsmedlem under 20 timer/uge744,00 kr.
Ledig eller barsels-/sygedagpengemodtager298,00 kr.
Interessemedlem298,00 kr.
Radiografstuderende149,00 kr.
Senior/pensionist149,00 kr.

Fælles fordele ved medlemskab

Alle medlemmer har adgang til de mange kontante medlemsfordele, herunder:

 • Gode fordele hos Lån & Spar bank
 • Attraktive forsikringer hos Bauta Forsikring
 • PlusKort med rabatter på shopping, rejser, oplevelser og meget mere
 • Forbrugsforeningen med procentbonus i butikker og webshops
 • Gratis entre på Arbejdermuseet
 • Ferietilbud på Hotel Koldingfjord

Muligheder efter medlemsform

Herunder kan du se, hvad du har adgang til afhængigt af, hvilken form for medlemskab du har. Som fuldtids- /deltidsmedlem varierer det ud fra, om du er omfattet af Radiograf Rådets overenskomst.

Fuldtids/deltidsmedlem på overenskomst

Langt de fleste medlemmer i Radiograf Rådet er fuldtidsansatte radiografer på overenskomst. Som fuldtidsansat har du adgang til alle ydelser i Radiograf Rådet, herunder:

 • Sagsbehandling og juridisk bistand i forhold til fx løn, ansættelse, afskedigelse og arbejdsskader
 • Rådgivning, vejledning, faglige forhold, patientklager, kontraktforhandling, karriere og videreuddannelse m.m.
 • Tillidsrepræsentanter på de fleste arbejdspladser
 • Radiograf Rådets emblem
 • Fagbladet Radiografen
 • Kurser, konferencer, temadage og medlemsmøder
 • Netværk
 • At stille op som tillidsrepræsentant
 • At stemme og stille op til organisatoriske poster ved valg i Radiograf Rådet
 • Kontante medlemsfordele
 • Mulighed for at søge Radiograf Rådets fonde
 • Stemme og stille op til lederrepræsentant, hvis du er leder
 • Stemmeret i forbindelse med overenskomstfornyelser
Fuldtids/deltidsmedlem uden overenskomst

Hvis du får ansættelse udenfor Radiograf Rådets overenskomstområde, men hvor dine radiograffaglige kompetencer er relevante for ansættelsen, er du også velkommen som medlem i Radiograf Rådet.

Den primære forskel ligger i, hvad vi kan hjælpe dig med på det ansættelsesretlige område.

Er du ikke ansat på Radiograf Rådets overenskomst, har du fortsat adgang til:

 • Hjælp til blandt andet feriespørgsmål og spørgsmål til funktionærloven
 • Hjælp i forbindelse med afskedigelse eller manglende lønudbetaling
 • Bisidder
 • Lønvejledning
 • Sagsføring
 • Radiograf Rådets emblem
 • Fagbladet Radiografen
 • Kurser, konferencer, temadage og medlemsmøder
 • Netværk
 • At stemme og stille op til organisatoriske poster ved valg i Radiograf Rådet
 • Kontante medlemsfordele
 • At søge Radiograf Rådets fonde
Interessemedlem

Et interessemedlemskab er med begrænsede rettigheder og er et tilbud til radiografer, der arbejder udenfor Radiograf Rådets overenskomstområde, og som ikke ønsker at benytte Radiograf Rådets tilbud om råd og vejledning i forbindelse med ansættelsesforhold.

Som interessemedlem har du begrænsede rettigheder:

 • Du har ret til at bære Radiograf Rådets emblem
 • Du har stemmeret på regionsgeneralforsamlinger og til valg af Radiograf Rådets formand og næstformand
 • Du kan få telefonisk rådgivning i løn- og ansættelsesspørgsmål
 • Du kan modtage fagbladet Radiografen
 • Du har adgang til Radiograf Rådets medlemsarrangementer
 • Du har adgang til Radiograf Rådets medlemstilbud: rabat på bøger, pension, bank mm.

Det har du ikke adgang til som interessemedlem:

 • Sagsbehandling og juridisk bistand i forhold til f.eks. løn, ansættelse, kontraktforhandling, faglige forhold, afskedigelse, patientklage, arbejdsskade, karriere og videreuddannelse mm.
 • At søge midler via fonde
 • At stille op til tillidsposter i Radiograf Rådet
 • Deltage i afstemningen om konfliktspørgsmål (overenskomst)

Du kan kun blive interessemedlem, hvis du skifter erhverv

Du kan ikke frit vælge, om du blot vil være interessemedlem. Er du ansat indenfor Radiograf Rådets overenskomstområde, kan du ikke være interessemedlem.

Du kan være interessemedlem, hvis du har skiftet erhverv, hvis du arbejder med noget helt andet – fx blomstersælger eller bankrådgiver.

Du har ikke skiftet erhverv, hvis du har job indenfor f.eks. et af disse områder:

 • Ansat på universiteter eller bedriver forskning
 • Underviser på University College
 • Ansat ved Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS)
 • Ansat på privathospitaler eller private røntgenklinikker

Har du denne type job, opfylder du ikke betingelserne for at have et interessemedlemskab.

Hvis du søger om et interessemedlemskab, kan du blive bedt om at indsende ansættelsesbrev, funktionsbeskrivelse og evt. stillingsopslag, så vi kan vurdere, om du opfylder betingelserne.

Radiografstuderende

Som radiografstuderende har du som udgangspunkt samme rettigheder som fuldtidsmedlemmer, dog er der en række punkter som adskiller sig, jævnfør Radiograf Rådets love § 25 og Radiografstuderende i Danmarks (RSD) egne vedtægter.

Herunder kan du få et overblik over de muligheder, du har som studerende medlem:

 • Råd og vejledning, hvis du har fritidsjob udenfor Radiograf Rådets overenskomstområde, f.eks. på café eller tankstation
 • Fagbladet Radiografen
 • Kurser, konferencer, temadage og medlemsmøder
 • Netværk
 • Kontante medlemsfordele
 • Mulighed for at søge Radiograf Rådets fonde
 • Deltage i Radiograf Rådets regionsbestyrelser i den region, hvor du er under uddannelse og/eller har klinisk uddannelsessted
 • Du har stemmeret til personvalg ved urafstemninger til formand og næstformand for Radiograf Rådet på lige fod med dine færdiguddannede kolleger
 • Du har mulighed for at søge Radiograf Rådets studiefond

Som studerende er der dog også nogle begrænsninger:

 • Du kan du ikke opstille som TR
 • Som studerende kan du ikke modtage Radiograf Rådets emblem
 • Hvis du har fritidsjob udenfor Radiograf Rådets overenskomstområde, f.eks. på café eller tankstation, har Radiograf Rådet ikke de samme muligheder for at give bistand, men bistår gerne med råd og vejledning
 • Du kan ikke stemme ved overenskomstfornyelser, da studerende er fritaget for at betale konflikt-kontingent
Senior/pensionist

Du er i Radiograf Rådet defineret som senior, når du er udtrådt af arbejdsmarkedet. Som senior bevarer du en række rettigheder som de aktive færdiguddannede medlemmer:

 • Du kan fortsat stemme til valg af formand og næstformand for Radiograf Rådet
 • Du kan fortsat beholde dit emblem og modtage Radiografen
 • Du kan fortsat deltage i medlemsarrangementer
 • Du har fortsat adgang til hjemmesiden og andre medlemsfordele.

Det har du ikke adgang til som senior:

 • Du kan ikke stille op som TR, men hvis du ved siden af din pension arbejder som radiograf, har du stemmeret til valget af TR
 • Du kan ikke stemme ved overenskomstfornyelser