Wave burst

Presse

Radiograf Rådet bidrager gerne med ekspertviden, fagpolitiske udtalelser og casepersoner – især, når det handler om billeddiagnostik, sundhedspolitik, uddannelsespolitik, arbejdsmiljøpolitik og relaterede emner.

Pressekontakt

Mara Malene Raun Schmidt, kommunikationskonsulent
mara@radiograf.dk
+45 2849 8280

Christian Gøttsch Hansen, formand
christian@radiograf.dk
+ 45 2231 2285

Radiograf i konventionel røntgen

Vi hjælper gerne med at finde ekspertkilder eller cases.

Brug for en kilde eller case?

Kontakt kommunikationsansvarlig Camilla Beer Arnsberg

camilla@radiograf.dk
+45 2713 9128

Ressourcer

Hvad er en radiograf?

En radiograf er en autoriseret sundhedsprofessionel. I kernen af radiografens teknologisk-humanistiske faglighed ligger viden om strålebeskyttelse, medicinsk billeddannelse og patientsikkerhed.

Der eksisterer mange specialiseringer indenfor radiografen. Således er blandt andet MR, CT, røntgen, ultralyd, mammografi, nuklearmedicin og stråleterapi radiografiske specialer, ligesom der også er beskrivende radiografer.

Nøgletal

Radiografer

  • I 2021 var der cirka 2.500 uddannede radiografer i beskæftigelse i Danmark
  • Radiografi er blandt de kvindedominerede omsorgsfag, hvor kvinder tegner cirka 3/4 af det samlede antal radiografer
  • Radiograf er en autorisationsbeskyttet titel, der kræver en professionsbachelor. Uddannelsen tager 3 1/2 år. Cirka halvdelen af uddannelsen er praktik
  • Der er fire uddannelsessteder: Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon i Næstved, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense og Professionshøjskolen UCN i Aalborg

Radiograf Rådet

  • Radiograf Rådet er etableret i 1971
  • Radiograf Rådet har cirka 2.600 medlemmer, inklusive radiografstuderende og pensionister. Det svarer til en organisationsgrad på knap 90 procent.
Radiografmangel og fremskrivning

Der er mangel på radiografer. Det presser sundhedsvæsenet og de sundhedsprofessionelle, der arbejder i sundhedsvæsenet. Radiografmanglen ser desuden ud til at fortsætte i de kommende år, viser en fremskrivning, COWI har lavet for Radiograf Rådet i november 2022.

Fotos og logo

Fotos af radiografer, formandskabet såvel som Radiograf Rådets logo kan fremsendes ved forespørgsel til kommunikationsansvarlig Camilla Beer Arnsberg, camilla@radiograf.dk.

Var der noget, du ikke fandt svar på?


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”