Wave burst

Fagbladet Radiografen

Fagbladet Radiografen udkommer otte gange om året på tryk og digitalt. Læs, hvad der rør sig i dit fag – fra ny viden til tips til det gode arbejdsliv. Som medlem modtager du bladet på din hjemmeadresse.

Til annoncører

Priser, betingelser og fakta om fagbladet Radiografen