Wave burst

Region Midtjylland

Regionsbestyrelsen er nedsat direkte under Radiograf Rådets Hovedbestyrelse og arbejder for medlemmer, der er ansat i Region Midtjylland.

Medlemmer af regionsbestyrelsen

Bestyrelsen består af Regionsformand, næstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer og et medlem fra RSD. Regionsbestyrelsen er valgt af regionsgeneralforsamlingen – senest i marts 2018.

Christina Bagge Thisted-Høeg

Regionsformand

Regionshospitalet Silkeborg

chrithis@rm.dk

Tlf. 51 92 24 83

Lise Bro

Regionsnæstformand

AUH Neuro

lise.bro@rm.dk

Lærke Hartvig Knudsen Nielsen

Regionsbestyrelsesmedlem

Regionshospitalet Randers

laeknu@rm.dk

Peter Bech Madsen

Regionsbestyrelsesmedlem

Regionshospitalet Silkeborg

peter.bech.madsen@midt.rm.dk

Mia Hougaard Christiansen

Regionsbestyrelsesmedlem

AUH Neuro

miachsti@rm.dk

Katrine Mortensen

Regionsbestyrelsesmedlem

AUH 4-5

karmrt@rm.dk

Jørn Salte

Regionsbestyrelsesmedlem

AUH 1-2-3

joersalt@rm.dk


Om regionsbestyrelsen

Vi er en bestyrelse som på nuværende tidspunkt er sammensat af Radiograf Rådets medlemmer fra forskellige hospitaler i Region midt, pt. vi er Radiografer fra 4 hospitalsmatrikler. 

Mødefrekvensen i regionsbestyrelsen følger Hovedbestyrelsen – sædvanligvis har vi Regionsbestyrelsesmøde 1-2 uger før hovedbestyrelsesmødet. Arbejdet i bestyrelsen foregår som hovedregel fra 16.30-19.00 på hverdagsaftener og afsluttes oftest med fælles aftensmad.

Regionsbestyrelsesmøderne indeholder altid en gennemgang af dagsordenspunkterne til Hovedbestyrelsesmødet for at kvalificere Regionsformanden pointer til Hovedbestyrelsen. Desuden er der altid orientering omkring økonomi, aktiviteter Regionsformanden har deltaget i.

Bestyrelsesmedlemmerne får kørselsgodtgørelse for transport til og fra Regionsbestyrelsesmøder.

Der kan være drøftelser som foregår pr. mail.

Regionsbestyrelsesmedlemmerne er automatisk delegerede i Radiograf Rådet og dermed har de stemmeret ved Radiograf Rådets kongresser – Radiograf Rådet Region Midt har i alt 10 delegerede.


Ressourcer

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde? Find nedenfor nødvendige dokumenter og informationer, der hjælper dig med at forstå bestyrelsens arbejde.

Regionsgeneralforsamlinger

Alle regioner afholder ordinær regionsgeneralforsamling i perioden 1. marts – 15. april, hvert tredje år, med år 2006 som udgangspunkt.

Herunder kan du se beretning/præsentation og referat fra regionens seneste generalforsamlinger.

Regnskab

Regnskab Region Midtjylland 2021-2022-2023 (PDF)

Afregningsblanket

Når du har været til et møde eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til honorar eller tabt arbejdsfortjeneste, skal du udfylde en afregningsblanket.

Du skal udfylde alle felter og sende den til jeanette@radiograf.dk.

Har du yderligere udlæg i form af kørsel, småfornødenheder, flybillet m.v., skal afregningen ske ved brug af zExpense.

Afregning i zExpense

Når du har været til et møde, et kursus eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til Radiograf Rådets rejseregler, skal du foretage din afregning elektronisk via zExpense.dk og eller benytte app’en zExpense.

Før du kan benytte zExpense, skal du oprettes som bruger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til jeanette@radiograf.dk.

Log ind

Du skal logge ind via hjemmesiden www.zexpense.dk

Første gang du logger ind, skal du indtaste den mail, som du benytter hos Radiograf Rådet. Herefter indtaster du kodeord ”123456” og klikker på Login. Du kan nu ændre din adgangskode til din egen private.

Når du har oprettet et nyt kodeord, skal du fremadrettet logge ind med dette på forsiden af zExpense.dk

zExpense-app på din telefon

zExpense app’en kan installeres på alle smartphones. Vi understøtter iPhone, android og windows- telefoner. Sådan installeres zExpense på din smartphone:

  • Åbn ”App Store” (iOS) eller ”Google Play” (Android) eller ”Store” (Windows phone), alt efter hvilken type telefon du bruger
  • Søg på ”zExpense”
  • Tryk på ”Installer”
  • For at anvende app’en skal du logge ind med e-mail og password, som duogså anvender til www.zexpense.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål til zExpense kan rettes til sekretær Jeanette Fischer, jeanette@radiograf.dk.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”