Wave burst

Medlemsfordele

Medlemsfordele

Her kan du få et overblik over de medlemsfordele, du kan få gennem Radiograf Rådet.

Kontante medlemsfordele

Som medlem af Radiograf Rådet får du en række fordele og rabatter.


Radiograf Kurser er Radiograf Rådets egen kursusvirksomhed.

Radiograf Kurser

Radiograf Rådet skal varetage dine ansættelsesforhold, men vi har også en vision om at være med til at udvikle faget og fagligheden.

Som medlem af Radiograf Rådet får du adgang til en række tilbud fra Radiograf Kurser, bl.a. gratis onlinekurser og gå-hjem-møder, samt store rabatter på en række små og store faglige kurser.

Om Radiograf Kurser

Aktivitetskalender

I Radiograf Rådets aktivitetskalender kan du få et overblik over alle kommende aktiviteter i Radiograf Rådet, herunder kurser.

Radiograf Kurser tilbyder workshops, temadage, gå-hjem-arrangementer og kurser til inspiration og udvikling indenfor radiografien.

Som radiografernes faglige organisation har Radiograf Rådet et unikt indblik i, hvilke udfordringer radiograferne møder i deres dagligdag. Derfor finder vi det også naturligt at bruge vores indsigt til at udvikle og udbyde kurser, der kan give de kompetencer, der er brug for lige nu.

Radiograf Kurser bestræber sig på at tilbyde de kurser og arrangementer indenfor radiografien, som du ikke finder andre steder. Kursusvirksomheden er under konstant udvikling og har du en ide til et kursus eller en faglig aktivitet, som du savner, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Vores ambition

Vi vil gerne være med til at styrke det faglige fællesskab, og på sigt vil Radiograf Rådet tilbyde kompetenceudvikling, der både retter sig mod basisradiografer, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og grupper indenfor forskellige subspecialer.

Vi vil give alle en bedre forudsætning for at udvikle og udbygge deres faglige kvalifikationer – både de bløde samarbejdsorienterede og de hardcore fagtekniske.

Den gode ide

Radiograf Rådet vil gerne være en central del af fagets udvikling.

Derfor arbejder vi løbende med ide- og konceptudvikling af Radiograf Kursers tilbud indenfor radiografien. Radiograf Kurser skal understøtte og udbygge markedets eksisterende tilbud om kompetenceudvikling. Vi bestræber os på at tilbyde de workshops, temadage, gå-hjem-arrangementer og kurser som radiograferne mangler.

Radiograf Kurser skal udvikle sig i takt med faget. 

Hvis du har en god gode ideer til et eller flere kurser, seminarer, gå-hjem-møder, eller savner du et specifikt fagligt tilbud, så skriv til os! Forklar gerne dine tanker om det tilbud du savner. Hvad skal det indeholde, hvem skal det henvende sig til, og hvad kan man opnå, når man har deltaget?

Skriv det i en mail og send dit forslag til kontakt@radiograf.dk.

Mærk din mail “Radiograf Kurser – den gode ide” og husk at sende navn og kontaktoplysninger med, så vi kan kontakte dig for en uddybende konceptindvielse. Vi tager alle forslag med i vores overvejelse af, hvilke tilbud Radiograf Kurser skal udbyde i fremtiden.

Aktivitetskalender

I Radiograf Rådets aktivitetskalender kan du få et overblik over alle kommende aktiviteter i Radiograf Rådet, herunder kurser.

Radiograf Rådets kursuskalender 2023-2024

I Kursuskalender kan du se alle planlagte kurser for efteråret 2023 og frem til foråret 2024.

Kurserne udarbejdes i samarbejde med specialister, ledere eller politikere for at sikre at det faglige indhold og niveau er i tråd med fagets udvikling og Radiograf Rådets politik.

Kataloget er ikke komplet da den radiografiske verden er i stadig udvikling og evt. nye tilbud eller ændrede kurser vil fremgå aktivitetskalenderen eller på kursussiden i fagbladet ”Radiografen”.

Vil du vide mere om karrieresamtalerne?

Karrieresamtaler

Overvejer du at søge nyt job, savner du perspektiv i dit arbejdsliv eller hjælp til at blive afklaret omkring uddannelse eller kompetencer. Så er det oplagt at booke en Karrieresamtale.

Få en personlig karrieresamtale

Få individuel sparring på dine karrieremuligheder med en karrieresamtale.

Personlig karrieresamtale

Du kan læse mere om karrieresamtaler eller booke et møde på DSA’s hjemmeside

Radiograf Rådet har indgået et samarbejde med DSA om at tilbyde dig sparring til din karriere. Det er et tilbud til dig, der er medlem af både DSA og Radiograf Rådet og er i arbejde eller studerende med mindre end 3 måneder tilbage af dit studie.

Sammen tilbyder vi dig en en karrieresamtale, der kan hjælpe dig, hvis du skal søge nyt job, overvejer en efter- eller videreuddannelse eller ønsker en mere overordnet sparring på, hvilken retning dit arbejdsliv skal tage. 

Du kan læse mere om karrieresamtaler eller booke et møde på DSA’s hjemmeside.


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler