Wave burst

Region Syddanmark

Regionsbestyrelsen er nedsat direkte under Radiograf Rådets Hovedbestyrelse og arbejder for medlemmer, der er ansat i Region Syddanmark.

Om regionen

Region Syddanmark med centralforvaltning i Vejle dækker de tidligere Fyns, Ribe, Sønderjyllands samt den sydlige del af Vejle amt.

Regionen dækker over sygehusenhederne Sydvestjysk Sygehus (Esbjerg, Grinsted og Brørup), Sygehus Sønderjylland (Aabenraa, Sønderborg og Tønder), Sygehus Lillebælt (Kolding, Middelfart og Vejle) og Odense Universitetshospital (Odense, Svendborg, Nyborg og Ærøskøbing).

Regionen dækker hermed over de ca. 500 radiografer, der er ansat på de ovenstående sygehusenheder.


Medlemmer af regionsbestyrelsen

Syddanmarks regionsbestyrelse består af en formand, en næstformand og 6 medlemmer. Herunder kan du se hvem de er, hvor de er fra, og hvordan du kommer i kontakt med dem.

Lars Vagn Jensen

Lars Jensen

Regionsformand

larsjensen@radiograf.dk

Læs mere

Arbejdssted
OUH Odense Universitetshospital

Johnny Jensen, Region Syddanmark

Johnny Jensen

Regionsnæstformand

 johnny@dsa-net.dk

Læs mere

Arbejdssted
OUH Odense Universitetshospital

Anita Blegholm Skygebjerg

Regionsbestyrelsesmedlem

anita.blegholm.skygebjerg@rsyd.dk

Jeannette Petersen

Regionsbestyrelsesmedlem

jeannette.petersen@rsyd.dk

Læs mere

Arbejdssted
Sygehus Lillebælt – Vejle

Celina Marie Andreas

Regionsbestyrelsesmedlem

celina.marie.andreas@rsyd.dk

Lena Petersen

Regionsbestyrelsesmedlem

lena.bladt.fink.petersen3@rsyd.dk

Michael Magnussen

Regionsbestyrelsesmedlem

mars.dk@gmail.com

Katrin Sofia Sverrisdottir Hostrup Boe Fog-Petersen

RSD-repræsentant

kssf53103@edu.ucl.dk

Om regionsbestyrelsen

Regionsbestyrelsen består af formanden, næstformanden, 5 medlemmer fra en af regionens sygehusenheder, samt 1 medlem, der repræsenterer de studerende. Bestyrelsens medlemmer, på nær de studerendes repræsentant, bliver demokratisk valgt ifm. regionens generalforsamling.

Regionsbestyrelsen afholder ca. 5 møder årligt, hvor dagsordenspunkter fra hovedbestyrelsesmøderne drøftes og kvalificeres. Herudover behandles bestyrelsens egne dagsordenspunkter, som regionens medlemmer er med til at fastsætte. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du synes, at der er et emne, bestyrelsen bør tage stilling til.


Ressourcer

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde? Find nedenfor nødvendige dokumenter og informationer, der hjælper dig med at forstå bestyrelsens arbejde.

Referater

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde?

I referaterne kan du læse de drøftelser samt beslutninger, som har fundet sted i bestyrelsen. Referaterne lægges ud i pdf-format.

Regionsgeneralforsamlinger

Alle regioner afholder ordinær regionsgeneralforsamling i perioden 1. marts – 15. april, hvert tredje år, med år 2006 som udgangspunkt.

Herunder kan du se beretning/præsentation og referat fra regionens seneste generalforsamlinger.

Regnskab

Regnskab Region Syddanmark 2021-2022 -2023 (PDF)

Afregningsblanket

Når du har været til et møde eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til honorar eller tabt arbejdsfortjeneste, skal du udfylde en afregningsblanket.

Du skal udfylde alle felter og sende den til jeanette@radiograf.dk.

Har du yderligere udlæg i form af kørsel, småfornødenheder, flybillet m.v., skal afregningen ske ved brug af zExpense.

Afregning i zExpense

Når du har været til et møde, et kursus eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til Radiograf Rådets rejseregler, skal du foretage din afregning elektronisk via zExpense.dk og eller benytte app’en zExpense.

Før du kan benytte zExpense, skal du oprettes som bruger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til jeanette@radiograf.dk.

Log ind

Du skal logge ind via hjemmesiden www.zexpense.dk

Første gang du logger ind, skal du indtaste den mail, som du benytter hos Radiograf Rådet. Herefter indtaster du kodeord ”123456” og klikker på Login. Du kan nu ændre din adgangskode til din egen private.

Når du har oprettet et nyt kodeord, skal du fremadrettet logge ind med dette på forsiden af zExpense.dk

zExpense-app på din telefon

zExpense app’en kan installeres på alle smartphones. Vi understøtter iPhone, android og windows- telefoner. Sådan installeres zExpense på din smartphone:

  • Åbn ”App Store” (iOS) eller ”Google Play” (Android) eller ”Store” (Windows phone), alt efter hvilken type telefon du bruger
  • Søg på ”zExpense”
  • Tryk på ”Installer”
  • For at anvende app’en skal du logge ind med e-mail og password, som duogså anvender til www.zexpense.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål til zExpense kan rettes til sekretær Jeanette Fischer, jeanette@radiograf.dk.

Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler