Wave burst

Region Sjælland

Regionsbestyrelsen er nedsat direkte under Radiograf Rådets Hovedbestyrelse og arbejder for medlemmer, der er ansat i Region Sjælland.

Medlemmer af regionsbestyrelsen

Her kan du se, hvem bestyrelsesmedlemmerne er og hvordan du kan kontakte dem.

Katja Isabelle Svanevig Dornsø

Regionsformand

Nadja Kildebæk Christensen

Regionsnæstformand

Jesper Gunder Brønnes Morsing

Regionsbestyrelsesmedlem

Helle Hegelund

Regionsbestyrelsesmedlem

Anne Kirkegaard

Regionsbestyrelsesmedlem

Sara Thamdrup

Regionsbestyrelsesmedlem

Susanne Nielsen

Regionsbestyrelsesmedlem

Victoria Emilie Beha Thamdrup

RSD-respræsentant

Delegerede udover regionsbestyrelsen
Dianga Skovgaard


Ressourcer

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde? Find nedenfor nødvendige dokumenter og informationer, der hjælper dig med at forstå bestyrelsens arbejde.

Referater

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde?

I referaterne kan du læse de drøftelser samt beslutninger, som har fundet sted i bestyrelsen. Referaterne lægges ud i pdf-format.

Regnskab
Forretningsorden

Forretningsorden for Radiograf Rådet Region Sjælland. Godkendt på RB-møde 29/11-2022.

Formål

At samle medlemmer af Radiograf Rådet og varetage deres interesser.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på region Sjællands generalforsamling hvert 3. år (med 2006 som udgangspunkt) og sammensætningen er som følger:

Formand, næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer, 1 studerende (hvis muligt) samt 1 suppleant.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.
14 dage før et bestyrelsesmøde udsendes en foreløbig dagsorden, hvorefter det er muligt at indsende punkter der ønskes medtaget på dagsordenen.

Den endelige dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af ordstyrer
 • Valg af referent
 • Opfølgning på sidste referat
 • Nyt fra formanden og næstformanden
 • HB
 • Medlemsarrangementer
 • Økonomi
 • Gensidig orientering
 • Nyt vedrørende uddannelse
 • Punkter til kommende møde
 • Eventuelt

Referatet sendes til godkendelse hos bestyrelsen, hvorefter man har 10 kalenderdage til at komme med indsigelser/rettelser.

Hjemmesiden opdateres af de(n) ansvarlige for dette og varetager ansvaret for at lægge referatet op senest 5 kalenderdage efter godkendelse.

Der afholdes følgende møder:

 • 2 stormøder hvor regionens tillidsrepræsentanter og bestyrelsessuppleant(er) inviteres
 • 6 ordinære bestyrelsesmøder, som kan foregå enten fysisk eller online
 • Ekstraordinære møder ved behov

Der gives fuld kompensation for den udgift det er, at afholde bestyrelsesmødet, herunder kørsel og forplejning.

Kommunikationspolitik
 • Det forventes at regionsmedlemmet tjekker sin mail ca. én gang om ugen.
 • Ved uopsættelige situationer, forpligter formandskabet sig til at tage kontakt til bestyrelsesmedlemmerne på anden vis.
 • Hvis der ikke er svaret på mailen indenfor tidsfristen på 7 dage, tages dette som et udtryk for enighed. Mail besvares altid med ”svar til alle”.
 • Ved ferie, langtidssygdom eller langvarig fravær, kontaktes regionsbestyrelsen.
Beslutningsdygtighed
 • Ved 3 eller flere fraværende aflyses regionsbestyrelsesmødet.
 • Én fra formandskabet skal være tilstede til regionsbestyrelsesmøderne.
Ekstraordinær regionsgeneralforsamling

Kan afholdes i henhold til Radiograf Rådets vedtægter, paragraf 14, stk. 1.

Økonomi

De 44 frikøbsdage bliver benyttet til formandsfrikøb. Kan også udbetales til næstformand ved ekstraordinært meget arbejde. Diverse budgettet bruges til medlemsaktiviteter, mødeaktiviteter mm. og er udspecificeret i månedsrapporten.

Afregningsblanket

Når du har været til et møde eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til honorar eller tabt arbejdsfortjeneste, skal du udfylde en afregningsblanket.

Du skal udfylde alle felter og sende den til jeanette@radiograf.dk.

Har du yderligere udlæg i form af kørsel, småfornødenheder, flybillet m.v., skal afregningen ske ved brug af zExpense.

Afregning i zExpense

Når du har været til et møde, et kursus eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til Radiograf Rådets rejseregler, skal du foretage din afregning elektronisk via zExpense.dk og eller benytte app’en zExpense.

Før du kan benytte zExpense, skal du oprettes som bruger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til jeanette@radiograf.dk.

Log ind

Du skal logge ind via hjemmesiden www.zexpense.dk

Første gang du logger ind, skal du indtaste den mail, som du benytter hos Radiograf Rådet. Herefter indtaster du kodeord ”123456” og klikker på Login. Du kan nu ændre din adgangskode til din egen private.

Når du har oprettet et nyt kodeord, skal du fremadrettet logge ind med dette på forsiden af zExpense.dk

zExpense-app på din telefon

zExpense app’en kan installeres på alle smartphones. Vi understøtter iPhone, android og windows- telefoner. Sådan installeres zExpense på din smartphone:

 • Åbn ”App Store” (iOS) eller ”Google Play” (Android) eller ”Store” (Windows phone), alt efter hvilken type telefon du bruger
 • Søg på ”zExpense”
 • Tryk på ”Installer”
 • For at anvende app’en skal du logge ind med e-mail og password, som duogså anvender til www.zexpense.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål til zExpense kan rettes til sekretær Jeanette Fischer, jeanette@radiograf.dk.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”