Wave burst

Region Sjælland

Regionsbestyrelsen er nedsat direkte under Radiograf Rådets Hovedbestyrelse og arbejder for medlemmer, der er ansat i Region Sjælland.

Medlemmer af regionsbestyrelsen

Her kan du se, hvem bestyrelsesmedlemmerne er og hvordan du kan kontakte dem.

Katja Isabelle Svanevig Dornsø

Regionsformand

Mail

Læs mere

Arbejdssted

Nadja Kildebæk Christensen

Regionsnæstformand
Pt. på barsel

 Mail

Læs mere

Arbejdssted

Pernille Heise

Regionsbestyrelsesmedlem

Mail

Læs mere

Arbejdssted

Jesper Gunder Brønnes Morsing

Regionsbestyrelsesmedlem
Pt. stedfortræder for næstformanden

Mail

Læs mere

Arbejdssted

Helle Hegelund

Regionsbestyrelsesmedlem

Mail

Læs mere

Arbejdssted

Trine Rindal

Regionsbestyrelsesmedlem

Mail

Læs mere

Arbejdssted

Sara Teute Nørgaard

Regionsbestyrelsesmedlem

Mail

Læs mere

Arbejdssted

Victoria Emilie Beha Thamdrup

RSD-respræsentant

Mail

Peter Butty

Suppleant

Mail

Læs mere

Arbejdssted

Delegerede udover regionsbestyrelsen
Karina Henriette Frøhlich
Kathrine Brønnes


Ressourcer

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde? Find nedenfor nødvendige dokumenter og informationer, der hjælper dig med at forstå bestyrelsens arbejde.

Referater

Er du interesseret i bestyrelsens arbejde?

I referaterne kan du læse de drøftelser samt beslutninger, som har fundet sted i bestyrelsen. Referaterne lægges ud i pdf-format.

Regnskab
Forretningsorden

Forretningsorden for Radiograf Rådet Region Sjælland. Godkendt på RB-møde 29/11-2022.

Formål

At samle medlemmer af Radiograf Rådet og varetage deres interesser.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på region Sjællands generalforsamling hvert 3. år (med 2006 som udgangspunkt) og sammensætningen er som følger:

Formand, næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer, 1 studerende (hvis muligt) samt 1 suppleant.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.
14 dage før et bestyrelsesmøde udsendes en foreløbig dagsorden, hvorefter det er muligt at indsende punkter der ønskes medtaget på dagsordenen.

Den endelige dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af ordstyrer
 • Valg af referent
 • Opfølgning på sidste referat
 • Nyt fra formanden og næstformanden
 • HB
 • Medlemsarrangementer
 • Økonomi
 • Gensidig orientering
 • Nyt vedrørende uddannelse
 • Punkter til kommende møde
 • Eventuelt

Referatet sendes til godkendelse hos bestyrelsen, hvorefter man har 10 kalenderdage til at komme med indsigelser/rettelser.

Hjemmesiden opdateres af de(n) ansvarlige for dette og varetager ansvaret for at lægge referatet op senest 5 kalenderdage efter godkendelse.

Der afholdes følgende møder:

 • 2 stormøder hvor regionens tillidsrepræsentanter og bestyrelsessuppleant(er) inviteres
 • 6 ordinære bestyrelsesmøder, som kan foregå enten fysisk eller online
 • Ekstraordinære møder ved behov

Der gives fuld kompensation for den udgift det er, at afholde bestyrelsesmødet, herunder kørsel og forplejning.

Kommunikationspolitik
 • Det forventes at regionsmedlemmet tjekker sin mail ca. én gang om ugen.
 • Ved uopsættelige situationer, forpligter formandskabet sig til at tage kontakt til bestyrelsesmedlemmerne på anden vis.
 • Hvis der ikke er svaret på mailen indenfor tidsfristen på 7 dage, tages dette som et udtryk for enighed. Mail besvares altid med ”svar til alle”.
 • Ved ferie, langtidssygdom eller langvarig fravær, kontaktes regionsbestyrelsen.
Beslutningsdygtighed
 • Ved 3 eller flere fraværende aflyses regionsbestyrelsesmødet.
 • Én fra formandskabet skal være tilstede til regionsbestyrelsesmøderne.
Ekstraordinær regionsgeneralforsamling

Kan afholdes i henhold til Radiograf Rådets vedtægter, paragraf 14, stk. 1.

Økonomi

De 44 frikøbsdage bliver benyttet til formandsfrikøb. Kan også udbetales til næstformand ved ekstraordinært meget arbejde. Diverse budgettet bruges til medlemsaktiviteter, mødeaktiviteter mm. og er udspecificeret i månedsrapporten.

Afregningsblanket

Når du har været til et møde eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til honorar eller tabt arbejdsfortjeneste, skal du udfylde en afregningsblanket.

Du skal udfylde alle felter og sende den til jeanette@radiograf.dk.

Har du yderligere udlæg i form af kørsel, småfornødenheder, flybillet m.v., skal afregningen ske ved brug af zExpense.

Afregning i zExpense

Når du har været til et møde, et kursus eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til Radiograf Rådets rejseregler, skal du foretage din afregning elektronisk via zExpense.dk og eller benytte app’en zExpense.

Før du kan benytte zExpense, skal du oprettes som bruger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til jeanette@radiograf.dk.

Log ind

Du skal logge ind via hjemmesiden www.zexpense.dk

Første gang du logger ind, skal du indtaste den mail, som du benytter hos Radiograf Rådet. Herefter indtaster du kodeord ”123456” og klikker på Login. Du kan nu ændre din adgangskode til din egen private.

Når du har oprettet et nyt kodeord, skal du fremadrettet logge ind med dette på forsiden af zExpense.dk

zExpense-app på din telefon

zExpense app’en kan installeres på alle smartphones. Vi understøtter iPhone, android og windows- telefoner. Sådan installeres zExpense på din smartphone:

 • Åbn ”App Store” (iOS) eller ”Google Play” (Android) eller ”Store” (Windows phone), alt efter hvilken type telefon du bruger
 • Søg på ”zExpense”
 • Tryk på ”Installer”
 • For at anvende app’en skal du logge ind med e-mail og password, som duogså anvender til www.zexpense.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål til zExpense kan rettes til sekretær Jeanette Fischer, jeanette@radiograf.dk.

Nyheder

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023

Robusthedskommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Interventionsradiograf vil have mere fokus på strålehygiejne

Værd at vide om OK23 Privat

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

Hendes mor talte hende fra at droppe ud af radiografuddannelsen. Nu er Mette kåret til årets faglige forbillede 2022

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Radiograf Rådet i fælles opråb mod halvering af kandidatuddannelser

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten