27. marts 2023

Værd at vide om
OK23 Privat

OK23 Privat landsoverenskomsten er godkendt. Læs her, hvad den indebærer.

Opdateret 13. april 2023.

Radiograf i konventionel røntgen

OK23 Privat landsoverenskomsten er godkendt

Dermed er den varslede strejke afblæst, og der er lønstigninger og andre forbedringer på vej til privatansatte radiografer.

Der er forhandlet nye private overenskomster med lønstigninger på over 10 % over de næste to år. De første lønstigninger træder i kraft den 1. marts 2023, og de privatansatte radiografer vil formentlig allerede kunne se det på lønsedlen, når de modtager maj/juni-lønnen.

”Vi kan glæde os over, at det er lykkedes at få landet nogle gode aftaler for vores privatansatte radiografer i samarbejde med DSR og de øvrige organisationer,” siger konstitueret formand for Radiograf Rådet Christian Gøttsch Hansen.

Det betyder OK23-aftalen

  • Lønnen stiger med 3,2 pct. pr. 1. marts 2023 og med yderligere 3,0 pct. i 2024
  • Arbejdsgivers pensionsbidrag stiger med 2 pct., mens medarbejderens bidrag falder tilsvarende med 2 pct. Dermed vil den udbetalte løn stige med 2 pct., og den samlede pensionsindbetaling vil være uændret
  • Den særlige opsparing stiger med 2 pct. pr. 1. marts 2024, og vil dermed komme op på 9 pct. for de flestes vedkommende. Den særlige opsparing udbetales to gange årligt med juni- og decemberlønnen. Pengene kan enten bruges til løn, seniorfridage eller pension
  • Barselsorloven bliver forlænget med to uger til deling og to uger øremærket til far. Det gælder for børn født eller modtaget fra den 1. juli 2023 og for medarbejdere med 9 mdr. anciennitet i virksomheden på tidspunktet for barnets fødsel/modtagelse
  • En styrkelse af TR-rollen

No posts were found.

Hvad er vigtigt, fagligt og aktuelt?

Aktuelt for radiografer