Wave burst

Leder

Radiograf Rådets Lederrepræsentation er en særlig del af Radiograf Rådet og basis for et stærkt fællesskab for de cirka 100 medlemmer i lederjobs.

Ressourcer

Som ledermedlem i Radiograf Rådet har du adgang til en række ressourcer.
Her kan du dykke ned i nogle af dem.

Lederrepræsentant i HB

Som leder er du repræsenteret i Radiograf Rådets hovedbestyrelse (HB) i kraft af lederrepræsentanten. Lederrepræsentanten repræsenterer alle radiografer, der er på lederoverenskomst.

Kontakt lederrepræsentationen

Lederrepræsentant:
Lisbeth Roed
Chefradiograf, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers
lisbeth.roed@rm.dk

Suppleant:
Louise Duedahl
Chefradiograf, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens
louidued@rm.dk

Lederinspiration

FAQ

Hvordan og hvornår vælges lederrepræsentationen til HB?

Valgprocedure for lederrepræsentant i HB
Regler og love for valg og valgperiode

Kandidater indkaldes sammen med indbydelsen til lederseminaret.

Kandidater kan melde sig frem til midnat kl. 23.59 dag 1, valget foretages dag 2 om morgenen, den del er åben for alle ledere der er medlem af Radiograf Rådet.

Ledere kan melde sig selv som kandidat, eller opfordre andre til at stille op som kandidat.

En leder kan ikke komme på valg uden at have afgivet sit samtykke som kandidat.

Der udsendes en mail til de ledere der har oplyst deres mailadresse til Radiograf Rådet, med navnene på de kandidater der er opstillet, umiddelbart efter opstillingsfristens udløb.

Har ingen kandidater meldt sig inden for tidsfristen på 1. dagen, kan man stille op umiddelbart før valget på 2. dagen.

Alle ledere der er medlemmer af Radiograf Rådet kan deltage i seminaret i det tidsrum valget foregår.

Ledere der ikke har mulighed for at møde frem, kan afgive en fuldmagt eller sende en mail til Radiograf Rådets formand, med navnene på de kandidater de ønsker valgt til HB-repræsentant og suppleant.

Optælling af stemmer der er indkommet via mail, foretages af Radiograf Rådets formand og en fra sekretariatet, da disse ikke kan afgives anonymt.

Er der kun en kandidat til hver post, bliver der ikke afholdt valg. Hvis lederseminaret ikke bliver gennemført, vil hovedbestyrelsen sikre at et valg bliver gennemført senest med udgangen af november måned samme år. Valget vil så gennemføres via mail.

Hvordan afregner jeg i zExpense?

Når du har været til et møde, et kursus eller andet arrangement i regi af Radiograf Rådet, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til Radiograf Rådets rejseregler, skal du foretage din afregning elektronisk via zExpense.dk og eller benytte app’en zExpense.

Før du kan benytte zExpense, skal du oprettes som bruger. Dette kan du gøre ved at sende en mail til jeanette@radiograf.dk.

Log ind

Du skal logge ind via hjemmesiden www.zexpense.dk

Første gang du logger ind, skal du indtaste den mail, som du benytter hos Radiograf Rådet. Herefter indtaster du kodeord ”123456” og klikker på Login. Du kan nu ændre din adgangskode til din egen private.

Når du har oprettet et nyt kodeord, skal du fremadrettet logge ind med dette på forsiden af zExpense.dk

zExpense-app på din telefon

zExpense app’en kan installeres på alle smartphones. Vi understøtter iPhone, android og windows- telefoner. Sådan installeres zExpense på din smartphone:

  • Åbn ”App Store” (iOS) eller ”Google Play” (Android) eller ”Store” (Windows phone), alt efter hvilken type telefon du bruger
  • Søg på ”zExpense”
  • Tryk på ”Installer”
  • For at anvende app’en skal du logge ind med e-mail og password, som duogså anvender til www.zexpense.dk.

Spørgsmål

Spørgsmål til zExpense kan rettes til sekretær Jeanette Fischer, jeanette@radiograf.dk.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”