Efter- og videreuddannelse

Som radiograf er der mange veje til kompetenceudvikling. Vi guider dig til forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse.

Faglig opdatering

Mange radiografer holder sig løbende fagligt opdateret gennem kurser, konferencer og anden form for efteruddannelse. Der er gode muligheder herfor i både ind- og udland. Herunder kan du læse mere om nogle af mulighederne.

Radiograf Rådets kurser

Radiograf Rådet afholder løbende kurser, der er skræddersyet til at opdatere og udvikle danske radiografers kompetencer. Som medlem af Radiograf Rådet kan du deltage i kurserne til en fordelagtig pris, ligesom du har adgang til kurser, der bliver udbudt af Norsk Radiografforbund.

Konferencer og kongresser

Som radiograf kan du også opdatere din faglighed ved at deltage i nationale og internationale kongresser og konferencer.

Der findes internationale kongresser indenfor de fleste specialer. Dog er følgende blandt de mest besøgte af danske radiografer:

Faglige selskaber

Faglige selskaber er en mulighed for videndeling og netværk med andre, der har samme faglige interesser for dig. Der findes mange forskellige selskaber, men af relevans for danske radiografer kan blandt andet nævnes:

Master- og kandidatuddannelser

Har du arbejdet et par år eller mere, er der mulighed for at søge en masteruddannelse. Det er ofte en praksisorienteret, akademisk uddannelse.

Danske radiografer tager i stigende grad til kandidatuddannelser. De mest almindelige kandidatstudier blandt radiografer er:

  • Den Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse
  • Klinisk Videnskab og Teknologi
  • Folkesundhedsvidenskab
  • Tekno-antropologi

Der er ikke mulighed for at tage en kandidat i radiografi i Danmark, men mange toner en Sundhedsfaglig kandidat med radiografisk indhold. Nogle læser kandidatuddannelser i udlandet, hvor der også er andre muligheder.

I forlængelse af en kandidatuddannelse fra universitetet, kan du tage en ph.d.-uddannelse. Det er en forskeruddannelse, som kvalificerer dig til at arbejde med regulær forskning inden for et givent felt.

Kurser fra Radiograf Rådet