Wave burst

Forsker

Som radiograf er forskning også en karrierevej. Som forskningsradiograf kan du dykke yderligere ned i faget. Læs her, hvad det kan indbefatte.

Hvad laver en forsker?

Som radiograf er du i en profession med megen udvikling, og der er mulighed for at deltage i og bidrage til forskning på forskellige niveauer.

Forskermedlem af Radiograf Rådet

Radiograf Rådet har etableret Radiografisk Forskningsnetværk for at støtte og hjælpe radiografer, der er ph.d. eller læser ph.d.

Der er i disse år også et stigende antal danske radiografer, der bliver forskere på enten del- eller fuldtid. Her stilles der store krav til akademiske kompetencer for at sikre, at resultaterne er valide og kan bruges internationalt. Det stiller ekstra krav til uddannelse, og derfor tager nogle en ph.d.-uddannelse, som er en treårig forskeruddannelse

Radiografer, der er ph.d.-studerende eller har opnået ph.d.-graden, bedriver både teknisk og humanistisk forskning.

Forskerne arbejder tæt sammen med blandt andet læger og fysikere og fremlægger og diskuterer deres resultater nationalt og internationalt, og dermed er de med til at ændre sundhedsvæsenet til patientens og samfundets fordel.

Deltagelse i forsknings-, udviklings- og kvalitetsprojekter

En del radiografer, der ikke er ansat som forskere, deltager i eller bidrager til forsknings-, udviklings- og kvalitetsprojekter på afdelingerne. Som radiograf har du gode muligheder for at bidrage hertil som en del af dit arbejde.

Veje til at forske

Der er forskellige veje, man vil tage, hvis man som radiograf gerne vil beskæftige sig med forskning.

Forskning og udvikling under professionsbachelor

Uddannelsen til radiograf afsluttes med en bacheloropgave, som er en akademisk opgave.

Bacheloropgaven er også en mulighed for at dykke ned i en problematik eller faglige udfordringer og løsninger.

Interessante resultater i en bacheloropgave kan i nogle tilfælde få betydning for praksis eller give anledning til yderligere udviklings- eller forskningsprojekter. I nogle tilfælde publiceres bacheloropgaver internationalt.

Forsknings- og udviklingsprojekter som autoriseret radiograf

Som færdiguddannet, autoriseret radiograf på en afdeling kan du have mulighed for at tage del i eller tage initiativ til udviklingsprojekter. Disse projekter findes i alle størrelser og omfang og kan omhandle både kvalitetssikring, arbejdsgange, patientkontakt og meget andet.

Ønsker du at vide mere om dine muligheder for at initiere eller deltage i udviklings- og forskningsprojekter på din afdeling, kan du med fordel tale med din leder herom.

Kandidatuddannelse

Tager du som radiograf en kandidatuddannelse, vil du blandt andet skulle afslutte uddannelsen med et kandidatspeciale. I dette kan du gennem forskellige akademiske discipliner behandle faglige problematikker, udfordringer og løsninger.

Fund og resultater under dit kandidatstudie eller i dit speciale kan få betydning for praksis eller give anledning til yderligere udviklings- og forskningsprojekter.

Af relevante kandidatuddannelser for radiografer kan nævnes:

  • Den sundhedsfaglige kandidat
  • Folkesundhedsvidenskab
  • Klinisk videnskab og teknologi
  • Tekno-antropologi
Forskningsradiograf

Som forskningsradiograf har man typisk en kandidatuddannelse og evt. en ph.d.-uddannelse. Forskningsradiografer beskæftiger sig med forskning enten på del- eller fuldtid.

Forskere afdækker eksisterende viden, formulerer forskningsspørgsmål, designer og udfører undersøgelser analyserer data og drager konklusioner. Resultaterne af deres arbejde offentliggøres blandt andet i videnskabelige tidsskrifter. Ydermere kan forskningsradiografer medvirke i udformningen af forskningsstrategier og stå for ledelsen af forskningsprojekter.


Nyheder

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023

Robusthedskommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Interventionsradiograf vil have mere fokus på strålehygiejne

Værd at vide om OK23 Privat

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

Hendes mor talte hende fra at droppe ud af radiografuddannelsen. Nu er Mette kåret til årets faglige forbillede 2022

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Radiograf Rådet i fælles opråb mod halvering af kandidatuddannelser

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten