Wave burst

Forsker

Som radiograf er forskning også en karrierevej. Som forskningsradiograf kan du dykke yderligere ned i faget. Læs her, hvad det kan indbefatte.

Hvad laver en forsker?

Som radiograf er du i en profession med megen udvikling, og der er mulighed for at deltage i og bidrage til forskning på forskellige niveauer.

Forskermedlem af Radiograf Rådet

Radiograf Rådet har etableret Radiografisk Forskningsnetværk for at støtte og hjælpe radiografer, der er ph.d. eller læser ph.d.

Der er i disse år også et stigende antal danske radiografer, der bliver forskere på enten del- eller fuldtid. Her stilles der store krav til akademiske kompetencer for at sikre, at resultaterne er valide og kan bruges internationalt. Det stiller ekstra krav til uddannelse, og derfor tager nogle en ph.d.-uddannelse, som er en treårig forskeruddannelse

Radiografer, der er ph.d.-studerende eller har opnået ph.d.-graden, bedriver både teknisk og humanistisk forskning.

Forskerne arbejder tæt sammen med blandt andet læger og fysikere og fremlægger og diskuterer deres resultater nationalt og internationalt, og dermed er de med til at ændre sundhedsvæsenet til patientens og samfundets fordel.

Deltagelse i forsknings-, udviklings- og kvalitetsprojekter

En del radiografer, der ikke er ansat som forskere, deltager i eller bidrager til forsknings-, udviklings- og kvalitetsprojekter på afdelingerne. Som radiograf har du gode muligheder for at bidrage hertil som en del af dit arbejde.

Veje til at forske

Der er forskellige veje, man vil tage, hvis man som radiograf gerne vil beskæftige sig med forskning.

Forskning og udvikling under professionsbachelor

Uddannelsen til radiograf afsluttes med en bacheloropgave, som er en akademisk opgave.

Bacheloropgaven er også en mulighed for at dykke ned i en problematik eller faglige udfordringer og løsninger.

Interessante resultater i en bacheloropgave kan i nogle tilfælde få betydning for praksis eller give anledning til yderligere udviklings- eller forskningsprojekter. I nogle tilfælde publiceres bacheloropgaver internationalt.

Forsknings- og udviklingsprojekter som autoriseret radiograf

Som færdiguddannet, autoriseret radiograf på en afdeling kan du have mulighed for at tage del i eller tage initiativ til udviklingsprojekter. Disse projekter findes i alle størrelser og omfang og kan omhandle både kvalitetssikring, arbejdsgange, patientkontakt og meget andet.

Ønsker du at vide mere om dine muligheder for at initiere eller deltage i udviklings- og forskningsprojekter på din afdeling, kan du med fordel tale med din leder herom.

Kandidatuddannelse

Tager du som radiograf en kandidatuddannelse, vil du blandt andet skulle afslutte uddannelsen med et kandidatspeciale. I dette kan du gennem forskellige akademiske discipliner behandle faglige problematikker, udfordringer og løsninger.

Fund og resultater under dit kandidatstudie eller i dit speciale kan få betydning for praksis eller give anledning til yderligere udviklings- og forskningsprojekter.

Af relevante kandidatuddannelser for radiografer kan nævnes:

  • Den sundhedsfaglige kandidat
  • Folkesundhedsvidenskab
  • Klinisk videnskab og teknologi
  • Tekno-antropologi
Forskningsradiograf

Som forskningsradiograf har man typisk en kandidatuddannelse og evt. en ph.d.-uddannelse. Forskningsradiografer beskæftiger sig med forskning enten på del- eller fuldtid.

Forskere afdækker eksisterende viden, formulerer forskningsspørgsmål, designer og udfører undersøgelser analyserer data og drager konklusioner. Resultaterne af deres arbejde offentliggøres blandt andet i videnskabelige tidsskrifter. Ydermere kan forskningsradiografer medvirke i udformningen af forskningsstrategier og stå for ledelsen af forskningsprojekter.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”