Valg og kongres 2023

Radiografi er for radiografer, men vil mangel på radiografer ændre på det?

Jan Molin Pedersen, næstformandskandidat

Jeg vil som næstformand arbejde for åbenhed og et inddragende Radiograf Rådet.

RR er vores fagforening, og vi skal alle føle, vi er en del af den. RR er ikke kun et kontor i København, men er alle medlemmerne og et bredt netværk af hårdtarbejdende tillidsrepræsentanter, som synliggør og repræsenterer RR ude på afdelingerne.

Jeg vil arbejde for, at radiografi er for radiografer, men mangel på radiografer åbner op for, at andre faggrupper kan snige sig ind på radiografernes arbejde.

Som næstformand vil jeg have fokus på, at vi sikrer radiografernes fag og faglighed. Jeg ser TR på afdelingerne som en stor ressource, og jeg vil som næstformand have fokus på, at de har så gode arbejdsforhold som muligt og vil have løbende kommunikation og samarbejde med TR.

Jeg er en imødekommende, åben og positiv person med et smil på læben. Jeg er god til at se tingene fra flere sider og få flere perspektiver inden en beslutning, men kan også tage en hurtig beslutning, hvis det er nødvendigt.

Jeg har haft fagforeningen inde i blodet, fra før jeg var færdiguddannet radiograf. Jeg var med til at starte RSD (Radiografstuderende i Danmark) op igen. Som RSD-medlem var jeg med i RR´s hovedbestyrelse og repræsenterede de studerende i ca. 1 ½ år, inklusive kongresoplæg og deltagelse samt overenskomstprocessen i 2008.

Jeg var i regionsrådet i Midtjylland, da jeg arbejdede i Silkeborg. Jeg har været TR på Rigshospitalet Glostrup siden 2021. Som TR er jeg er med i LM4 (lokalt) og VMU (virksomheds MED) samt været med i CMU (center MED).

Som TR har jeg også været med i forskellige forhandlinger og de svære samtaler, samt hjulpet kollegaerne med forskellige problemstillinger. Så jeg føler mig godt rustet til at træde ind som næstformand i RR. J

eg ser frem til at skulle samarbejde med den, som bliver valgt som formand, hele fagforeningens organisation, samarbejdspartnere samt medlemmerne. Stem på mig, sammen og kun sammen når vi målene!


Jan Molin Pedersen

Uddannet fra Radiografskolen i Aalborg, 2008

Bor i 2450 København SV

Arbejder på Rigshospitalet Glostrup som radiograf

Specialfunktioner:
Hygiejne-ansvarlig, 2009-2012

Nuværende og tidligere tillidshverv i Radiograf Rådet:
Hovedbestyrelsesmedlem i Radiograf Rådet for RSD, 2006-2008
Regionsbestyrelsesmedlem i Region Midtjylland, 2010-2012
Tillidsrepræsentant, 2021 –

Anden relevant uddannelse:
MR-kurser
Røntgenkursus
TR-grundkursus

Erhvervserfaring:
Jeg har 15 års erhvervserfaring som radiograf. De sidste 10 år har jeg mest arbejdet med MR, men ellers blandet erfaring inklusiv CT. Diverse MED-udvalg

Hobbyer og fritidsinteresser:
Fotografering, min kæreste og min kat

Kandidaterne i alfabetisk rækkefølge efter efternavn

Mød kandidaterne