Valg og kongres 2023

Formandens vigtigste opgave er at facilitere samarbejde

Søren Brogaard, formandskandidat

Formanden er foreningens faglige og politiske ansigt udadtil, men der er ikke mange opgaver, formanden kan tage æren for alene. Der er brug for alle tilgængelige kræfter og hjerner, når der skal nytænkes, videreudvikles og holdes fast i både bundne opgaver og langsigtede visioner.

Selvom ordet ’solidaritet’ måske lyder gammeldags, så mener jeg, det er essensen af en fagforening. Det er kun ved sammenhold og samarbejde, at en forening har gennemslagskraft. Derfor har vi brug for alle gode kræfter, der findes ude på afdelingerne, fra basisradiografer, radiografer med specialopgaver til radiografer med ledelsesansvar.

Jeg vil lægge stort fokus på samarbejde med næstformanden og i videst mulige omfang fordele ansvar og arbejdsopgaver ligeligt. Det er i Radiograf Rådets interesse, at alle opgaver ikke ligger på én person, idet det giver en bedre balance og smidighed i opgaveløsningen – både når vi skal repræsentere foreningen og den enkelte radiograf.

Med mig som formand får I en person, der brænder for at gøre en forskel for radiograferne. Jeg er innovativ og har flair for at se tingene i en større sammenhæng. Jeg evner at facilitere samarbejde internt og eksternt og er en stærk forhandler og kommunikator.

Jeg har solid erfaring som radiograf og TR på Rigshospitalet. Men når man skal vælge en formand, handler det også om hvilke personlige karaktertræk, der kan sættes i spil. Derfor vil jeg opfordre til, at man læser min Myers-Briggs personlighedstest, hvor jeg er typen INFJ. https://www.mbtionline.com/en-US/MBTI-Types/INFJ

Jeg er 48 år og bor på Frederiksberg. Jeg er i et forhold, men vi har ikke nogen børn. Oprindeligt er jeg fra Jylland, født i Kolding og opvokset på vestkysten. Jeg har boet i København i mere end 20 år samt ét år i München.

Alle kan fremsøge min LinkedIn-profil: Søren Brogaard. Her kan du læse mere om mine konkrete synspunkter og stille mig spørgsmål i chatten.

Jeg ønsker alle en god valgkamp og håber på solid deltagelse fra alle radiografer i Danmark.


Søren Brogaard

Uddannet fra Sygepleje- og Radiografskolen, Herlev, 2007, Hold 55

Bor på 2000 Frederiksberg

Arbejder på Rigshospitalet – Røntgen og Skanning, traumegruppen, som radiograf

Specialfunktioner:
Klinisk vejleder

Nuværende og tidligere tillidshverv i Radiograf Rådet:
Arbejdsmiljørepræsentant 2007-2014 Tillidsrepræsentant 2008-2020 Regionsbestyrelsesmedlem i Radiograf Rådet Region Hovedstaden, 2017-2020

Anden relevant uddannelse:
HRU Region H, Ledelse af medarbejdere, 2014
DSR, TR-grunduddannelse, 2009 Radiograf Rådet, adskillige TR-faglige og personlighedsudviklende kurser

Erhvervserfaring:
Jeg har 15 års erfaring som radiograf på Rigshospitalet, hertil knap et år i München på LMU Klinikum Großhadern.

Hobbyer og fritidsinteresser:
Rejser, bøger, sprog, fotografering, kultur, koncerter, sundhed, mv.

Kandidaterne i alfabetisk rækkefølge efter efternavn

Mød kandidaterne