Wave burst

Medicoindustrien

Som radiograf har du også gode muligheder for at finde ansættelse i industrien, hvor du kan sælge produkter og undervise i brugen af dem. Læs mere om mulighederne her.

Muligheder i industrien

Når firmaer, der sælger avanceret udstyr eller medicin til hospitaler, skal ansætte medarbejdere til salg og undervisning, vil de ofte lede efter sundhedsfaglige personer.

Som radiograf har du derfor også mulighed for at få job i industrien. Som sundhedsfaglig person kan du f.eks. skulle sælge udstyr, fordi du som radiograf har indblik i ønsker, behov og praksis på hospitaler, afdelinger og blandt sundhedsfaglige medarbejdere.

Som radiograf i industrien kan du også undervise kunder i brugen af udstyret. Det kan dreje sig om blandt andet avancerede strålebehandlingsudstyr, radioaktive sporstoffer eller røntgen-kontraststoffer, implantater og udvikling af IT-programmer.

Firmaerne i industrien har derfor mange forskellige krav til de radiografer, de ansætter, men fælles for dem alle er, at de typisk forventer, at radiografen har været nogle år i faget og helst indenfor det eller de specialer, som omfatter de produkter, firmaet sælger.

Lone Knudsen

Mød en radiograf i industrien

Derfor er jeg i industrien

Med næsten 20 års erfaring som beskrivende radiograf har jeg en dyb viden om og forståelse for de kliniske udfordringer, som sundhedsprofessionelle står over for.
Jeg tror på, at struktur og avanceret teknologi som AI har potentialet til at revolutionere diagnosticeringsprocessen og forbedre både patientens og sundhedspersonalets oplevelse og resultat. 
Min motivation for at arbejde i medicoindustrien er ønsket om at placere patienten i centrum af enhver diagnostisk beslutning.

Derfor er det spændende

Det mest spændende ved at være radiograf i medicoindustrien er muligheden for at forene klinisk ekspertise, teknologi og diagnostik for et forbedret patientforløb.


Lone Knudsen er Clinical Application Specialist i virksomheden Radiobotics.

Lones vej til industrien

Jeg er uddannet radiograf fra Odense i 2000 og beskrivende radiograf fra University of Birmingham i England i 2004. Jeg har tidligere været ansat ved Røntgen og Skanning, Vejle Sygehus.

Jeg har en passion for muskuloskeletal billedkvalitet, diagnostik og kunstig intelligens. Det har jeg engageret mig i gennem kurser og konferencer.

I juni 2022 blev jeg ansat i Radiobotics som Clinical Application Specialist

Det laver jeg i industrien

Jeg er ansvarlig for træning af brugere i vores AI-løsninger globalt. Min rolle omfatter tillige indsamling og analyse af feedback fra brugere, samt en omhyggelig gennemgang af røntgenbilleder for at sammenligne algoritmens præstation med klinikernes resultater.

Jeg elsker at kigge på røntgenbilleder, udvælge cases til marketing og deltage i salgsmøder som klinisk ekspert og bindeled mellem hospital og industri. Jeg er også en aktiv deltager i beslutningsprocessen om firmaets retning, og om hvilke værktøjer og algoritmer der skal udvikles som det næste. En god dag for mig er, når jeg kan anvende min ekspertise og øge den kliniske forståelse i virksomheden. 

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”