Wave burst

3. marts 2023

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Det er en nødvendig prioritering, siger konstitueret formand for Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen, om aflysningen af verdenskongressen. Med et vanskeligt OK24 i sigte skal der i stedet være fokus på medlemmerne.

Af Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent

Radiograf Rådets hovedbestyrelse har besluttet at aflyse ISRRT-verdenskongressen i Aalborg i 2024.

”Det har ikke været nogen nem beslutning. Alligevel er hovedbestyrelsen og jeg sikrer på, at det er den rigtig beslutning for vores organisation og medlemmer. Under OK24 er vi nødt til udelukkende at have fokus på processen og vores medlemmer. Man kan selvfølgelig spørge, om ikke vi også vidste det, da vi vandt buddet om verdenskongressen i 2018. Men de sidste par år har skabt et historisk presset sundhedsvæsen, som sammen med den nuværende inflation sætter nogle helt anderledes rammer for OK24, end vi kunne have forudset. Og det er vi nødt til at handle på. Selvom vi er kede af at måtte frasige os verdenskongressen i 2024, ser vi det som en nødvendig prioritering,” siger konstitueret formand for Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen.

Skulle OK24 ende i en konflikt, vil afholdelsen af en verdenskongres i juni 2024 i endnu højere grad forvolde problemer, vurderer Radiograf Rådets hovedbestyrelse. En konflikt kan nemlig betyde, at Radiograf Rådets egne medlemmer vil blive forhindret i at deltage i verdenskongressen. Og sådan et scenarium kan man ikke acceptere, understreger Christian Gøttsch Hansen:

”Det ville jo være et absurd scenarie at stå for en stor, international fejring i Aalborg, mens vores medlemmer må blive hjemme.”

Verdenskongressen organiseres i regi af ISRRT, der er den internationale organisation af radiografforbund. Kongressen afholdes hver andet år.

”I Radiograf Rådet er vi fortsat af den holdning, at international videndeling er værdifuldt, og at det er noget, vi skal fortsætte med at tage del i. Derfor er det også fedt at se, at flere og flere danske radiografer markerer sig internationalt” siger Christian Gøttsch Hansen.

Hovedbestyrelsen vil på et senere møde drøfte, hvorvidt Radiograf Rådet vil lægge billet ind på at være værter for kongressen på et andet tidspunkt – måske allerede i 2026.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”