Wave burst

18. januar 2023

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Radiograf Rådet står sammen med FH, når vi går imod regeringens ønske om at fjerne store bededag. Vi opfordrer alle medlemmer til at underskrive den digitale underskriftindsamling.

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent

Regeringen vil afskaffe store bededag. Men livet er andet end arbejde og regneark. Store bededag er vores fælles fridag, hvor vi kan slappe af eller være sammen med vores familie og venner. Sådan skal det også være fremover i Danmark.

Derfor står Radiograf Rådet sammen med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om et klart budskab: store bededag skal bevares.

”Regeringen overskrider god skik og normal praksis ved at ville træffe denne beslutning uden at inddrage hverken arbejdsmarkedets parter, andre partier eller andre relevante grupper. Det er vi nødt til at sige utvetydigt fra overfor, og derfor opfordrer vi alle medlemmer til at skrive under på den digitale underskriftindsamling,” siger konstitueret formand for Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen.

Vi har altså brug for din hjælp.

Gå ind på www.bevarstorebededag.dk og skriv under – så er du med til at sende til tydeligt signal til regeringen.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”