Wave burst

10. november 2022

Ny rapport: Der vil mangle 500 radiografer i 2032

En ny fremskrivning, som COWI har udarbejdet for Radiograf Rådet, afdækker manglen på radiografer for de næste 10 år.

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent

Det er et problem for både patienter, personale og samfund, når der mangler radiografer. Derfor tager Radiograf Rådet det også alvorligt, når det fra adskillige steder i landet lyder, at der er problemer med fastholdelse og rekruttering, og at stillingsopslag i stigende grad står hen uden ansøgere.

Det er på baggrund af denne problemstilling, at Radiograf Rådets hovedbestyrelsen i sommeren 2022 besluttede at få udarbejdet en fremskrivning af udbuddet af og efterspørgslen på radiografer frem mod 2032.

Analysebureauet COWI står bag den rapport, der netop er udkommet, og som tegner et klart billede: Manglen på radiografer vil fortsætte og stige.

Mere præcist spår analysen, at der i 2032 vil mangle 505 radiografer på landsplan.

“Rapporten bekræfter, hvad vi også har fået at vide fra afdelingerne: at der er en reel mangel på radiografer,” siger næstformand i Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen.

Vil du læse COWI-rapporten?

Fremskrivningen er udarbejdet på baggrund af et såkaldt historisk scenarie, hvor man udregner den fremtidige mangel ud fra den udvikling i udbuddet af og efterspørgslen på radiografer, man har set i de seneste 10 år.

På Radiograf Rådets uddannelsestopmøde den 20. september 2022 løftede Radiograf Rådets formandskab for konklusionen i fremskrivningen, da fremtidssikringen af radiografuddannelsen og -faget blev drøftet.

“Hvis vi skal gøre os forhåbning om at undgå det scenarie, som rapporten fremsætter, er det et klart behov for at få uddannet flere radiografer eller finde andre løsninger eller delløsninger på udfordringerne,” siger Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard.

Den 20. marts 2023 afholder Radiograf Rådet derfor anden etape af uddannelsestopmødet, hvor alle interessenter igen inviteres til at bidrage til debat og løsninger.

Flere informationer om tid, sted og tilmelding følger på Radiograf.dk.

“Vi er et stærkt fællesskab, og jeg tror på, at vi kan være med til at pege på nogle af løsningerne. Så jeg ser frem til, at vi sammen kan arbejde videre med problemstillingen om radiografmangel,” siger Charlotte Graungaard Falkvard.

Radiograf med dosimeter

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”