27. juni 2024

OK24 – Hvad er status på den nye overenskomst?

De nye overenskomstaftaler blev stemt igennem i foråret og trådte officielt i kraft per 1. april. Men hvilke stigninger kan Radiograf Rådets medlemmer se på lønsedlen allerede nu, og hvilke venter vi stadig på? Vi har bedt forhandlingskonsulent Shady Khalil gøre status op til sommerferien.

Hvilke elementer i den nye overenskomstaftale er trådt i kraft?

I dag bør alle radiografer, der arbejder i regionerne, kunne se en 4 procent stigning i grundlønnen på deres lønsedler – altså dét lønløft, som er aftalt ved de generelle overenskomstforhandlinger på tværs af regionalt ansatte. For de statsansatte radiografer er denne stigning på 5,9 procent.

Vil man se lønniveauet for ens konkrete situation, anbefaler vi at orientere sig i Dansk Sygeplejeråds opdaterede løntabeller for sygeplejersker og radiografer. Beløbene gælder fra 1. maj 2024 og indtil 30. september 2024, fordi den næste lønstigning forventes at finde sted i oktober måned, afhængig af, hvad reguleringsordningen tilsiger.

Lønliste for radiografer 2024

Den 1. april trådte de nye forbedrede barselsvilkår til far, medmor, soloforælder og flerlingeforældre også i kraft. Dem kan man læse om her.

Hvilke elementer venter vi stadig på?

Hvad der stadig ikke er afklaring på, er dét 300 timers vagttillæg, der gælder officielt per 1. maj i år. Tillægget er til ansatte, der har minimum 300 timers effektiv vagttjeneste udenfor dagarbejdstid og er i første fase på 6.077 kr. om året (2018-niveau).

Udmøntningen lader dog vente på sig, fordi man stadig arbejder på højtryk for at få tillægget implementeret i praksis.

Forsinkelserne skyldes først og fremmest, at de regionale lønsystemer og software, vi har i dag, ikke er i stand til at håndtere de nye vilkår omkring vagttillæg. Teknikere arbejder derfor på højtryk over sommeren, sådan at de 300 timers vagttillæg kan blive en realitet hurtigst muligt og udmøntes med tilbagevirkende kraft.

Næste lønstigning forventes som sagt at komme i november 2025 i form af reguleringsordningen, og næste år træder de organisationsspecifikke midler i kraft – herunder endnu en stigning i grundlønnen, en forhøjet pensionssats og en ny opsparingsordning, der giver mulighed for op til 15 dages ekstra frihed.

Hvad sker der nu?

Nu begynder medlemmerne at få de første lønsedler, hvori de nye stigninger fremgår. Med dem kan vi som fagforening blive klogere på, hvordan særydelsesbetalingen for aften-, nat- og weekendarbejde og de konkrete takststigninger udmøntes i praksis.

Vi ved, at sygehuspersonales lønsedler kan være komplicerede at afkode, når de består af både faste løndele, områdetillæg og arbejdstidsbestemte tillæg. Derfor opfordrer vi også medlemmer til at kontakte deres TR eller Radiograf Rådet centralt, hvis de er i tvivl om noget omkring deres lønseddel eller den nye overenskomst.

For mere information om indholdet af overenskomstaftalerne 2024-2026 henviser vi til Radiograf Rådets OK24-sektion.


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler