Løn og vilkår

Ferie, barsel og orlov

Hvordan optjener og afholder du din ferie?
Hvad er mulighederne for afholdelse og fordeling af barsel?
Hvordan står du, hvis du har behov for orlov?

Det finder du svar på her.

Ben, der går på gangen

Ferie

Regler og rettigheder i forbindelse med ferie afhænger af, om du er ansat regionalt/kommunalt, statsligt eller privat. Vælg her og se, hvad der gælder for dig.

Barsel

Der kom en ny barselslov i 2022. Med den nye barselslov er orlovsugerne ligeligt fordelt mellem forældrene. Hver forælder har som udgangspunkt 24 ugers orlov efter fødslen. Nogle af ugerne er øremærket, nogle er overførbare.  Øremærkede uger bortfalder, hvis de ikke afholdes. Husk, at melde til Radiograf Rådet, før du overgår til barselsdagpenge, så får du nedsat dit kontingent.

Omsorgsdage og barns første sygedage

Har du brug for dage til at yde omsorg for en af dine nære. Så finder du svar på det meste her.

Orlov

Har du brug for orlov? Måske fordi du skal arbejde i udlandet, skal yde omsorg for en af dine nære, eller har mistet et barn. Så finder du svar på det meste her.

Relaterede interne links

Nyheder

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023

Robusthedskommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Interventionsradiograf vil have mere fokus på strålehygiejne

Værd at vide om OK23 Privat

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

Hendes mor talte hende fra at droppe ud af radiografuddannelsen. Nu er Mette kåret til årets faglige forbillede 2022

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Radiograf Rådet i fælles opråb mod halvering af kandidatuddannelser

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten