Løn og vilkår

Ferie, barsel og orlov

Hvordan optjener og afholder du din ferie?
Hvad er mulighederne for afholdelse og fordeling af barsel?
Hvordan står du, hvis du har behov for orlov?

Det finder du svar på her.

Ben, der går på gangen

Ferie

Regler og rettigheder i forbindelse med ferie afhænger af, om du er ansat regionalt/kommunalt, statsligt eller privat. Vælg her og se, hvad der gælder for dig.

Barsel

Der kom en ny barselslov i 2022. Med den nye barselslov er orlovsugerne ligeligt fordelt mellem forældrene. Hver forælder har som udgangspunkt 24 ugers orlov efter fødslen. Nogle af ugerne er øremærket, nogle er overførbare.  Øremærkede uger bortfalder, hvis de ikke afholdes. Husk, at melde til Radiograf Rådet, før du overgår til barselsdagpenge, så får du nedsat dit kontingent.

Omsorgsdage og barns første sygedage

Har du brug for dage til at yde omsorg for en af dine nære. Så finder du svar på det meste her.

Orlov

Har du brug for orlov? Måske fordi du skal arbejde i udlandet, skal yde omsorg for en af dine nære, eller har mistet et barn. Så finder du svar på det meste her.

Relaterede interne links

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”