Wave burst

Radiograf i udlandet

Som radiograf er der også karriereveje i udlandet. Læs her, hvad det kan indbefatte.

Muligheder i udlandet

Som udgangspunkt har du som dansk radiograf én af verdens bedste radiografuddannelser. Derfor har du også gode muligheder for at arbejde som radiograf i udlandet.

Hjælp fra Radiograf Rådet i udlandet

Radiograf Rådet arbejder internationalt for at harmonisere og udvikle professionen, og er du medlem, hjælper vi dig gennem vores netværk.

Vi har i nogle lande samarbejdsaftaler, som gør, at du kan få hjælp af fagforeningen for radiografer i det pågældende land.

Radiografen i Danmark er både uddannet med humanistisk og teknologisk baggrund ud fra den nyeste viden. ECTS-systemet sikrer, at dit niveau skulle kunne honorere kravene til en radiograf over det meste af verden.

Indenfor EU er der sjældent problemer med at få godkendt din danske radiografuddannelse.

Udenfor EU

Kommer du udenfor EU, kan du mange steder, ligesom andre uddannelser fra Danmark, blive møde med manglende viden om eller skepsis omkring dit niveau, da der i andre dele af verden findes andre værdier for, hvad en radiograf skal kunne.

Du vil udenfor EU for eksempel kunne komme ud for, at dit eksamensbevis skal uddybes. I sådanne tilfælde kan det være, du skal specificere, hvad du har modtaget af undervisning indenfor enkelte teknikområder, og måske skal det udfoldes helt ned i detaljer. Det vil uddannelsesinstitutionerne i Danmark også kunne hjælpe dig med – især hvis du har en nyere uddannelse.

Udenfor EU kan der også kræves prøver eller ekstra undervisning i specifikke områder, inden din uddannelse kan godkendes.

Karriereveje i udlandet

Udveksling under uddannelse

Som radiografstuderende har du mulighed for at tage udlandsophold som en del af din uddannelse og praktik.

Det er din uddannelsesinstitution, der kan vejlede dig om, hvilke muligheder du har, og hvordan du søger om dette.

Er du medlem af Radiograf Rådet, kan du forud for uddannelsesrelaterede udlandsophold søge om økonomisk støtte fra Studiefonden.

Videreuddannelse i udlandet

Som færdiguddannet radiograf er der også muligheder for videreuddannelse i udlandet. Det gælder blandt andet sundhedsfaglige kandidatuddannelser og kompetencegivende kurser.

Ønsker du at vide mere om dine muligheder, kan du kontakte fagchef Claus Brix: claus@radiograf.dk, tlf. 5337 3806.

Job i udlandet

Som dansk radiograf har du mange af de samme jobmuligheder i udlandet, som du har i Danmark. Det er således muligt at få job både på hospital, i industrien og i visse stabsfunktioner.

Gennem Forsvaret er der som radiograf ved et felthospital også mulighed for at arbejde i udlandet.

Inden du tager til udlandet

Værd at være opmærksom på

Medlemsforhold i Radiograf Rådet

Flytter du til udlandet for at arbejde, vil du i Radiograf Rådet få status af interessemedlem.

Radiograf Rådet har samarbejdsaftaler med visse lande, så du i nogle tilfælde er omfattet af hjælp fra radiografernes fagforening i det pågældende land.

Vil du vide mere, kan du kontakte fagchef Claus Brix: claus@radiograf.dk, tlf. 5337 3806.

Autorisation, uddannelsesniveau og radiografrollen

Din danske autorisation sikrer i høj grad gode muligheder for at arbejde som radiograf i udlandet – særligt indenfor EU.

Du bør dog forud for planlægningen af et arbejdsudlandsophold undersøge de specifikke autorisationsforhold i det pågældende land.

A-kasseforhold

Du bør inden et længere udlandsophold tale med DSA om dine A-kasseforhold. I nogle tilfælde kan du tage anciennitet og dagpenge med til udlandet. På deres hjemmeside har DSA samlet information om at arbejde i udlandet.

Pension

Din pensionskasse kan oplyse dig om regler for pension i udlandet. Den pension, du optjener i udlandet, kan ikke overføres til en dansk pensionskasse, ligesom den ikke vil fremgå af din pensionsoversigt. Vilkårene er forskellige, afhængigt af hvilket land du er i.

Har du din pension hos PKA, kan de vejlede dig yderligere.

Ferie

Hvis du frameldes folkeregistret og er udenlands mere end seks måneder, kan du få udbetalt dine uhævede feriepenge direkte.

Efter denne regel kan du få udbetalt feriegodtgørelse for både tidligere og indeværende optjeningsår.

Senest seks måneder, efter du er fratrådt, skal du bede din arbejdsgiver om at få udbetalt feriegodtgørelsen. Anmoder du om feriegodtgørelsen herefter, kan feriegodtgørelsen udbetales efter de almindelige regler – f.eks. hvis du holder ferien.

Adresse, kørekort og skattepligt

Du skal anmelde din flytning på borger.dk, hvor du også kan finde informationer om internationalt kørekort.

Din skattepligt, hvis du opholder dig i udlandet i længere tid, kan afhænge af dine boligforhold i Danmark. SKAT kan hjælpe dig med at forstå dine skatteforhold.

Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler