Wave burst

Stabsfunktioner

Som radiograf har du søge stabsfunktionsstillinger, hvor der er brug for sundhedsfaglige kompetencer. Læs mere om mulighederne her.

Hvad og hvor er stabsfunktioner?

Radiografer har fagspecifik uddannelse og viden, og efter nogle år på en afdeling, er der nogle, der finder veje ind i for eksempel Sundhedsstyrelsen eller fagforening og A-kasse, hvor de radiograffaglige kompetencer kan anvendes.

Her kan man som radiograf blive ansat i en såkaldt stabsfunktion. Stabsfunktioner kan blandt andet have som mål at rådgive og vejlede indenfor en virksomheds enkelte arbejdsområder. Det kan blandt andet være HR, økonomi, retningslinjer eller undervisning.

Som radiograf i en stabsfunktion vil man altså typisk ikke udføre klassiske radiograf-arbejdsopgaver, men man vil have arbejdsopgaver, hvor man gør brug af viden og erfaringer fra sin radiografuddannelse og tidligere stillinger.

Kompetencer

Radiografer i stabsfunktioner gør ofte brug af deres radiograffaglige kompetencer i kombination med andre erhvervede kompetencer fra f.eks. en master- eller kandidatuddannelse, coach-uddannelse eller tidligere TR-funktion.

Når du er radiograf, er du også en sundhedsfagligt uddannet person, og du kan på lige linje med for eksempel sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter søge stabsfunktionsstillinger, der kræver en sundhedsfaglig person. Derfor er tilbuddene i den offentlige og private sektor er mange.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”