26. juni 2024

Indspark fra formandskabet – Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

Fremover vil det koste nyuddannede radiografer og andre sundhedsgrupper et firedoblet gebyr at få autorisation. Kan det virkelig passe, at nyuddannede nu skal betale en højere pris, før de kan træde ind i det sundhedsvæsen, der råber på deres arbejdskraft?

Debatindlægget er skrevet af formand i Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen, og forperson i Radiografstuderende i Danmark (RSD), Katrin Fog-Petersen. Det blev bragt i Sundhedsmonitor den 25. juni 2024.

En nylig vedtaget lov i Folketinget hæver gebyret for at få autorisation som radiograf fra 313 kroner til 1.295 kroner.

Stigningen rammer også andre sundhedsgrupper med autorisationskrav som jordemødre, bioanalytikere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Vi i Radiograf Rådet er stærkt kritiske over for denne gebyrstigning. Den belaster nyuddannede økonomisk, før de overhovedet er kommet i arbejde, og strider imod regeringens hensigt at skaffe flere hænder til fremtidens sundhedsvæsen.

En ellers god aftale rammer skævt

Lovændringen forventes at træde i kraft allerede fra 1. juli og er et led i en bred politisk aftale, der skal gøre det lettere at rekruttere udenlandske sundhedspersoner til det danske sundhedsvæsen.

Radiograf Rådet og Radiografstuderende i Danmark (RSD) bakker op om målsætningen om at gøre Danmark til et mere attraktivt land at arbejde i for udenlandske sundhedspersonen, og vi kritiserer ikke de øvrige elementer i aftalen, der blandt andet skal gøre det lettere for sundhedspersoner, der er uddannet uden for EU/EØS at få autorisation i Danmark, selvom uddannelsesstrukturen ikke ligner den danske.

Det, vi stiller os kritiske overfor, er, at den markante gebyrstigning spænder ben for vores egne sundhedsuddannede.

Gebyrstigningen forklares med, at sagsbehandlingen på autorisationsområdet i en årrække har været underfinansieret og forventes at kræve endnu flere ressourcer i fremtiden, fremgår det af aftaledokumenterne. Vi ser det som et politisk selvmål at lade de nyuddannede betale regningen.

De nyuddannede skal ikke betale prisen

I Radiograf Rådet har vi i en årrække dækket autorisationsgebyret for vores medlemmer.

Dét gør vi ud fra et princip om, at nyuddannede radiografer ikke skal belastes økonomisk for at kunne træde ind i den sundhedssektor, de har brugt tre og et halvt år på at uddanne sig til.

Samtidig værner vi som fagforening om autorisationskravet. Det kvalitetssikrer vores sundhedsfaglige ydelser – og sikrer, at borgerne hver dag modtager faglig funderet behandling i tråd med kliniske standarder.

Men i en tid med akut mangel på sundhedspersonale virker det hverken klogt eller rimeligt at firedoble de omkostninger, som danskuddannede radiografer og andre sundhedsprofessionelle skal betale for at få lov til at arbejde.

I stedet bør det være en politisk prioritet at gøre det så attraktivt som muligt, for dem udefra og herhjemme at træde ind i den danske sundhedssektor – uden at spænde ben for dem, der gerne vil.

Derfor opfordrer vi politikerne til at genoverveje beslutningen om at hæve autorisationsgebyret for radiografer, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige titler. Vi opfordrer til dialog om en bedre løsning – og til, at vi som samfund fortsat investerer i og støtter dem, der ønsker at gøre en forskel.

Den nye lovændring

  • På grund af en lovændring, der blev vedtaget i Folketinget tidligere på måneden, vil gebyret for autorisation stige fra 313 kr. til 1.295 kr. efter den 1. juli. Gebyrstigningen rammer bredt i sundhedsfagene.
  • Den 4. juni 2024 blev det vedtaget at ændre loven om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og udlændingeloven.
  • Lovændringerne sker på baggrund af en politisk aftale fra januar, der har til hensigt at gøre det mere attraktivt for udenlandske sundhedspersoner at komme til Danmark for at arbejde i den danske sundhedssektor.
  • Lovændringerne indeholder blandt andet tiltag, der skal gøre det lettere for borgere i EU/EØS- og tredjelande at få autorisation i Danmark, selvom deres uddannelsesgrundlag ikke ligner den danske.
  • Du kan læse mere om lovændringen på Folketingets hjemmeside.
  • For mere information om, hvad lovændringerne betyder for procedurerne for at søge om autorisation henviser vi til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler