Wave burst

Radiografiens Forlag

Radiografiens Forlag er ejet af Radiograf Rådet og udgiver fagbøger indenfor det radiograffaglige felt. Forlaget har udgivet tre fagbøger, indenfor emnerne CT, røntgenfysik og humanisme. Læs mere om bøgerne, og bestil dine egne eksemplarer.

NOTA

Hvis du som radiografstuderende er medlem af NOTA og har en aktiv SPS-bevilling, har du også adgang til forlagets bøger.

Rabat på bøger

Som studerende får du rabat på alle bøger fra Radiografiens Forlag, når du er medlem af Radiograf Rådet.

Læs mere

Humanisme i radiografi
Normalpris 400 kr.
Studiepris 200 kr.

Multislice CT
Normalpris 350 kr.
Studiepris 150 kr.

Røntgenfysik
Normalpris 350 kr.
Studiepris 150 kr.

Bestil bøger

Bøger fra Radiografiens Forlag kan kun købes via Radiograf Rådet. Vi pakker og sender hurtigt din bestilling til dig.

Forlagets udgivelser

Humanisme

En antologi, der udforsker den humanistiske dimension af radiografien

Læs mere

“Humanisme i radiografi” rummer i introduktionen en interessant og grundig gennemgang af, hvad humanisme i radiografi betyder, for faget og dets praksis. Introduktionen danner dermed fundamentet for bogens berettigelse.

Med Finn Olesens ord fra introduktionen handler bogen om, hvordan særligt menneskelige kvaliteter udfolder sig i radiografisk praksis og tænkning, og hvilke begrænsninger de møder.

Olesen udtrykker det også på denne måde: bogen beskriver, hvordan relationen mellem menneske og teknologi indvirker på radiografens praksis og radiografens selvforståelse.

Bogens fire temaer: Narrativer i radiografi, Teknologi og etik, Mellemmenneskelige relationer samt Radiografiens rammer angriber fra forskellige perspektiver og med forskellige metoder radiografens virkelighed i krydsfeltet, hvor relationen med mennesket til undersøgelse og/eller behandling udspiller sig i et højteknologisk felt.

Unikt for denne bog er, at den også indeholder et kapitel med stærke og vedkommende patientfortællinger, indhentet fra radiografisk praksis.

Bogen henvender sig bredt til interesserede i faget og er den første af sin art med eksempler fra radiografisk praksis. Målet er at styrke læseren i at forstå, diskutere og udvikle radiografisk praksis.

Priser

Medlem af Radiograf Rådet, færdiguddannet:
300 kr.

Medlem af Radiograf Rådet, studerende:
200 kr.

Ikke medlem af Radiograf Rådet:
400 kr.

Multislice CT

En grundbog, der giver indføring i og nødvendige viden om CT-området

Læs mere

“Multislice CT, billedkvalitet, dosis & teknik” er en grundbog, der præsenterer og gennemgår et kompliceret emne på en enkel og letforståelig facon uden overdreven brug af matematik.

Der er løbende referencer til anden relevant litteratur, og forfatteren inddrager sine egne kliniske erfaringer i gennemgangen af stoffet, hvilket medvirker til at relatere emnerne til den daglige praksis.

Bogen er egnet til radiografstuderende, der søger en grundig introduktion til området CT, eller radiografer, der blot har brug for at genopfriske deres basisviden.

Priser

Medlem af Radiograf Rådet, færdiguddannet:
250 kr.

Medlem af Radiograf Rådet, studerende:
150 kr.

Ikke medlem af Radiograf Rådet:
350 kr.

Røntgenfysik

En grundbog, der på pædagogisk vis giver viden om radiografisk røntgenfysik

Læs mere

“Grundbog til radiografisk røntgenfysik” er et godt supplement til den engelske/amerikanske litteratur, som findes indenfor området.

Bogen er skrevet og illustreret på en pædagogisk måde, så forståelsen af et svært fagområde gøres tilgængeligt. Hvert kapitel er rigt illustreret, krydret med regneeksempler og indeholder regneopgaver, der letter forståelsen.

Bogen henvender sig til studerende ved radiografuddannelserne, biomekanikstuderende, bioanalytikere som skal opkvalificeres til betjening af CT- scannere, og røntgenfotograferende dyrlæger samt færdiguddannede radiografer. 

Priser

Medlem af Radiograf Rådet, færdiguddannet:
250 kr.

Medlem af Radiograf Rådet, studerende:
150 kr.

Ikke medlem af Radiograf Rådet:
350 kr.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”