Wave burst

Barns sygedage – Privatansat

Her kan du få overblik over vilkår for omsorgsdage og barns første og anden sygedage for dig som privatansat.

Hverken omsorgsdage eller barns første og anden sygedag er reguleret af lovgivning, men er derimod rettigheder, der er aftalt enten gennem overenskomst eller din individuelle kontrakt.

Barns sygdom

Barns første og anden sygedag er ikke reguleret i lovgivningen. Retten til barnet første og evt. anden sygedag skal derfor fremgå af den overenskomst, du evt. er omfattet af, din individuelle kontrakt eller af personalehåndbogen på din arbejdsplads.  

Hvis rettigheden ikke tydeligt fremgår nogle af de nævnte steder, så har du altså ikke rettigheden til frihed med løn i forbindelse med barnets sygdom. Du vil derfor skulle brugen anden frihed, så som ferie eller tjenestefri uden løn.

Omsorgsdage

Hvis du er ansat i det private, har du kun ret til omsorgsdage, såfremt det fremgår af din ansættelseskontrakt eller af den overenskomst eller personalehåndbog, der er indgået på din arbejdsplads.

5 Omsorgsorlovsdage årligt

Fra 2. august 2022 blev der indført ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.  

Det giver alle lønmodtagere ret til 5 dages selvbetalte omsorgsorlovsdage pr. år til at yde personlig omsorg eller støtte pga. en alvorlig helbredsmæssig tilstand til: 

  • egne børn  
  • forældre 
  • ægtefælle 
  • partner  
  • en person der bor i samme husstand som lønmodtageren 

Det kan f.eks. være man skal ledsage en forælder til demensudredning eller anden alvorlig sygdom. Eller man skal ledsage sit barn, der lider af en alvorlig psykisk sygdom til læge besøg.  

Arbejdsgiver kan kræve dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte. Du skal som lønmodtager selv betale for evt. lægelig dokumentation.  

Dagene kan bruges som enkelte dage eller i en sammenhængende periode. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.  

Du har ikke ret til løn, hvis du afholder 5 dages omsorgsorlov. Du har alene ret til friheden.  

De 5 dages omsorgsorlov træder ikke i stedet for andre omsorgsdage, der er aftalt f.eks. via overenskomst, men er yderligere frihed, du har ret til.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”