Wave burst

Barns sygedage – Privatansat

Her kan du få overblik over vilkår for omsorgsdage og barns første og anden sygedage for dig som privatansat.

Hverken omsorgsdage eller barns første og anden sygedag er reguleret af lovgivning, men er derimod rettigheder, der er aftalt enten gennem overenskomst eller din individuelle kontrakt.

Barns sygdom

Barns første og anden sygedag er ikke reguleret i lovgivningen. Retten til barnet første og evt. anden sygedag skal derfor fremgå af den overenskomst, du evt. er omfattet af, din individuelle kontrakt eller af personalehåndbogen på din arbejdsplads.  

Hvis rettigheden ikke tydeligt fremgår nogle af de nævnte steder, så har du altså ikke rettigheden til frihed med løn i forbindelse med barnets sygdom. Du vil derfor skulle brugen anden frihed, så som ferie eller tjenestefri uden løn.

Omsorgsdage

Hvis du er ansat i det private, har du kun ret til omsorgsdage, såfremt det fremgår af din ansættelseskontrakt eller af den overenskomst eller personalehåndbog, der er indgået på din arbejdsplads.

5 Omsorgsorlovsdage årligt

Fra 2. august 2022 blev der indført ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.  

Det giver alle lønmodtagere ret til 5 dages selvbetalte omsorgsorlovsdage pr. år til at yde personlig omsorg eller støtte pga. en alvorlig helbredsmæssig tilstand til: 

  • egne børn  
  • forældre 
  • ægtefælle 
  • partner  
  • en person der bor i samme husstand som lønmodtageren 

Det kan f.eks. være man skal ledsage en forælder til demensudredning eller anden alvorlig sygdom. Eller man skal ledsage sit barn, der lider af en alvorlig psykisk sygdom til læge besøg.  

Arbejdsgiver kan kræve dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte. Du skal som lønmodtager selv betale for evt. lægelig dokumentation.  

Dagene kan bruges som enkelte dage eller i en sammenhængende periode. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.  

Du har ikke ret til løn, hvis du afholder 5 dages omsorgsorlov. Du har alene ret til friheden.  

De 5 dages omsorgsorlov træder ikke i stedet for andre omsorgsdage, der er aftalt f.eks. via overenskomst, men er yderligere frihed, du har ret til.


Nyheder

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023

Robusthedskommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Interventionsradiograf vil have mere fokus på strålehygiejne

Værd at vide om OK23 Privat

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

Hendes mor talte hende fra at droppe ud af radiografuddannelsen. Nu er Mette kåret til årets faglige forbillede 2022

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Radiograf Rådet i fælles opråb mod halvering af kandidatuddannelser

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten