18. januar 2023

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Efter gensidig aftale med Radiograf Rådets hovedbestyrelse er Charlotte Graungaard Falkvard stoppet som formand. Christian Gøttsch Hansen, der hidtil har været næstformand, er konstitueret som formand.

Charlotte Graungaard Falkvard

Efter gensidig aftale med Radiograf Rådets hovedbestyrelse er Charlotte Graungaard Falkvard stoppet som formand for Radiograf Rådet. Christian Gøttsch Hansen, der hidtil har været næstformand, er konstitueret som formand.

I forbindelse med kongressen til oktober vil der være valg til formand og næstformand.

”Vi ser ind i en travl tid for Radiograf Rådet, hvor blandt andet kongressen i år og overenskomstforhandlingerne næste år fylder meget. Heldigvis står vi stærkt med en hovedbestyrelse, der er enig om retningen, og et sekretariat, der er klar til at bistå i eksekveringen. Så jeg er fortrøstningsfuld og glæder mig til, at vi sammen fortsætter det vigtige arbejde,” fortæller konstitueret formand Christian Gøttsch Hansen.

Radiograf Rådets tillidsrepræsentanter er orienteret om ændringen i formandskabet. Hvis du har spørgsmål til processen forud for og under kongressen den 28. oktober 2023, kan du derfor tage fat i din tillidsrepræsentant.

Har du ikke en tillidsrepræsentant fra Radiograf Rådet, kan du i stedet kontakte din regionsformand. Bestemmelserne om Radiograf Rådets kongres og valg til formand og næstformand er beskrevet i Radiograf Rådets love.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”