Wave burst

6. december 2023

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Sygeplejersker, sosu’er, pædagoger og fængselsbetjente får et lønløft med trepartsaftalen. Dele af aftalen kan dog også få betydning for radiografer. Læs mere om aftalen her.

Af Camilla Beer Arnsberg, kommunikationsansvarlig

Trepartsaftalen kom mandag den 3. december 2023. Med den gives blandt andet det lønløft til fire udvalgte faggrupper, som statsminister Mette Frederiksen løftede sløret for i september 2023.

Selvom radiografer ikke er én af de navngivne grupper, er der fortsat dele af aftalen, der kan få betydning for radiografer.

Af aftalen fremgår det nemlig på side otte, at:

“Aftaleparterne er enige om, at de omtalte medarbejdere, der varetager plejeopgaver på sygehusene eller andet relevant fagligt arbejde inden for de døgndækkede områder, dækker over de personalegrupper, der følger de samme arbejdstidsaftaler eller har enslydende arbejdstidsregelsæt med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og jordemødre inden for de døgndækkede områder på de regionale hospitaler.”

Aftalen

Hele trepartsaftalen er offentliggjort og kan findes via knappen her.

Radiografer er medarbejdere med plejeopgaver på sygehusene på samme arbejdstidsaftaler som de omfattede grupper.

Derfor vil radiografer være omfattet af visse af aftalens elementer.

Tillæg og modydelser

Der er endnu ikke komplet vished om, i hvilket omfang trepartsaftalen vil få betydning for radiograferne. Indtil videre er der dog en række centrale punkter, der er interessante:

  • Sygeplejersker kan opnå vagttillæg. Radiografer er på samme arbejdstidsaftale og vil kunne opnå samme tillæg. Hvordan tillæggene udmøntes, vides ikke endnu. Det skal afklares frem mod OK24.
  • Sygeplejersker kan opnå anciennitetstillæg fra minimum fire år. Dette gælder ikke radiografer.
  • Der gives ikke FEA, hvis man er ansat på mindre end 37 timer. Dette vil også gælde radiografer.
  • Der stilles krav til, at de navngivne grupper skal øge fleksibiliteten. Det vil sige, at de f.eks. skal kunne arbejde på forskellige afsnit eller afdelinger på samme matrikel. Dette gælder ikke radiografer.
  • Sygeplejerskestuderende skal indgå i normeringen i den sidste del af deres praktikperiode. Dette gælder ikke radiografer.
  • Aftalen indeholder en pulje med midler til at afhjælpe utilsigtede effekter af OK24. Den er ikke specificeret endnu.
  • Der skal stadig være urafstemning blandt Radiograf Rådets medlemmer i forbindelse med OK24. Dog er der aftalt sammenkædning, således at det er det samlede resultat mellem Forhandlingsfællesskabets organisationer, der afgør, om det er et “ja” eller et “nej” til overenskomstaftalen.

OK24

Trepartsaftalen hænger ikke direkte sammen med med OK24. Dog er trepartsaftalen med til at sætte rammen for drøftelserne under OK24. Der kan med andre ord ikke indgås aftaler under OK24, som ikke er forenelige med trepartsaftalen. F.eks. lyder det af trepartsaftalen, at der ikke er FEA, hvis ikke man er ansat på 37 timer. OK24-aftalen kan derfor ikke tillade FEA for ansættelser under 37 timer.

OK24 skydes for alvor i gang den 15. december 2023, hvor der sker kravudveksling med arbejdsgiver.

Utilfredshed og uvished

Mange radiografer har, som andre faggrupper, der ikke er nævnt i trepartsaftalen, udtrykt utilfredshed over aftalen.

Og det er forståeligt, hvis man som radiograf er frustreret, siger næstformand for Radiograf Rådet, Kathrine Marie Erenskjold:

“Selvom der er rekrutteringsproblemer for radiografer, og vi også arbejder på skæve tidspunkter, er radiograferne, ligesom andre faggrupper, ikke hovedpersonerne i trepartsaftalen. Jeg under dem, der har fået en lønstigning eller anciennitetstillæg, hver en krone, men politikerne har ikke forstået, at vi render rundt på det samme gulv. Nogle gange udfører vi endda de samme opgaver.”

I tillæg til utilfredsheden er der endnu også en del uvished omkring, i præcis hvilket omfang trepartsaftalen får betydning for radiograferne.

“Lige nu er der nok flere spørgsmål, end der er svar. Derfor vil vi i formandskabet bruge den kommende tid på at lytte til medlemmers spørgsmål og frustrationer og finde flest mulige svar” lyder det fra formand for Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen.

Send dine spørgsmål

Mange har spørgsmål til trepartsaftalens betydning for radiografer. Derfor samler vi alle spørgsmål og giver samlet svar i den kommende periode. Send derfor gerne dine spørgsmål til os.


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler