1. juni 2023

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Lækkede tal fra Lønstrukturkommissionen tegner ikke godt for OK24, skriver konstitueret formand for Radiograf Rådet Christian Gøttsch Hansen.

Christian Gøttsch Hansen, konstitueret formand

I sidste uge blev der lækket tal fra Lønstrukturkommissionen, som ellers først skulle have været offentliggjort den 13. juni.

Tallene viser, at bioanalytikere, tandplejere og tandklinikassistenter tjener for lidt, hvorimod sygeplejersker tjener for meget i forhold til deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau.

Lønstrukturkomitéen

I lønstrukturkommissionen sidder foruden formanden Torben M. Andersen, der er professor i økonomi og tidligere overvismand, en række ekspertmedlemmer og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, herunder:

  • Lizette Risgaard (formand Fagbevægelsens Hovedorganisation)
  • Rita Bundgaard (sektorformand HK Stat)
  • Mona Striib (forbundsformand FOA)
  • Grete Christensen (formand Dansk Sygeplejeråd)
  • Claus Jensen (formand Dansk Metal)
  • Lars Qvistgaard (formand Akademikerne)
  • Jacob Holbraad (administrerende direktør Dansk Arbejdsgiverforening)
  • Signe Friberg Nielsen (direktør Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
  • Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)
  • Anders Kühnau (formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn)

Mon ikke, at vi som en lille faggruppe med forhandlingsretten placeret hos DSR er taget med i disse tal? Jeg tror det, og så er der nok ikke meget hjælp at hente i Lønstrukturkommissionen, når vi ved OK24 skal fordele de tre milliarder, der er afsat til forhandling i henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og efterfølgende Sundhedskartellet – og som regeringen allerede har lovet væk til visse grupper i sundhedsvæsenet.

Selvom Mona Striib, som er formand for Forhandlingsfællesskabet, og Grethe Christensen, der er formand for Sundhedskartellet, har siddet med i komiteens arbejde, har argumenter som ligeløn og tjenestemands-reformen af 1969 ikke fået megen plads i det billede, Lønstrukturkommissionen maler, kan jeg desværre tørt konstatere – også selvom vi naturligvis ikke godtager en beregningsmodel, der medregner tillæg for ulempe i grundlønnen.

Hvad sker der, hvis vi ikke lander en overenskomst, hvor radiografer og sygeplejersker bevarer reallønnen og får en fornuftig lønstigning?

Mit bud er, at vi så må forvente, at der fremadrettet stadig vil ske en affolkning af fagene.

2.400 sygeplejersker har i løbet af ét år forladt de offentlige hospitaler og er blevet ansat i regionale eller private vikarbureauer eller har helt forladt faget. Er det en udvikling, vi også kan se ind i, eller er vi som radiografer alligevel anderledes?

Vi har trods alt endnu ikke samme udfordringer som sygeplejerskerne med at rekruttere studerende til uddannelsen – men dog problemer med at fastholde dem. Men mon ikke de vil se sig om efter andet arbejde, hvis ikke lønnen afspejler den stadig stigende mænge opgaver og arbejdsbelastning?

Jeg tror fortsat, at de kommende overenskomstforhandlinger bliver meget svære, og de lækkede anbefalinger fra Lønstrukturkommissionen har bestemt ikke gjort det nemmere.


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler