1. juni 2023

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Lækkede tal fra Lønstrukturkommissionen tegner ikke godt for OK24, skriver konstitueret formand for Radiograf Rådet Christian Gøttsch Hansen.

Christian Gøttsch Hansen, konstitueret formand

I sidste uge blev der lækket tal fra Lønstrukturkommissionen, som ellers først skulle have været offentliggjort den 13. juni.

Tallene viser, at bioanalytikere, tandplejere og tandklinikassistenter tjener for lidt, hvorimod sygeplejersker tjener for meget i forhold til deres ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau.

Lønstrukturkomitéen

I lønstrukturkommissionen sidder foruden formanden Torben M. Andersen, der er professor i økonomi og tidligere overvismand, en række ekspertmedlemmer og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, herunder:

  • Lizette Risgaard (formand Fagbevægelsens Hovedorganisation)
  • Rita Bundgaard (sektorformand HK Stat)
  • Mona Striib (forbundsformand FOA)
  • Grete Christensen (formand Dansk Sygeplejeråd)
  • Claus Jensen (formand Dansk Metal)
  • Lars Qvistgaard (formand Akademikerne)
  • Jacob Holbraad (administrerende direktør Dansk Arbejdsgiverforening)
  • Signe Friberg Nielsen (direktør Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
  • Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)
  • Anders Kühnau (formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn)

Mon ikke, at vi som en lille faggruppe med forhandlingsretten placeret hos DSR er taget med i disse tal? Jeg tror det, og så er der nok ikke meget hjælp at hente i Lønstrukturkommissionen, når vi ved OK24 skal fordele de tre milliarder, der er afsat til forhandling i henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og efterfølgende Sundhedskartellet – og som regeringen allerede har lovet væk til visse grupper i sundhedsvæsenet.

Selvom Mona Striib, som er formand for Forhandlingsfællesskabet, og Grethe Christensen, der er formand for Sundhedskartellet, har siddet med i komiteens arbejde, har argumenter som ligeløn og tjenestemands-reformen af 1969 ikke fået megen plads i det billede, Lønstrukturkommissionen maler, kan jeg desværre tørt konstatere – også selvom vi naturligvis ikke godtager en beregningsmodel, der medregner tillæg for ulempe i grundlønnen.

Hvad sker der, hvis vi ikke lander en overenskomst, hvor radiografer og sygeplejersker bevarer reallønnen og får en fornuftig lønstigning?

Mit bud er, at vi så må forvente, at der fremadrettet stadig vil ske en affolkning af fagene.

2.400 sygeplejersker har i løbet af ét år forladt de offentlige hospitaler og er blevet ansat i regionale eller private vikarbureauer eller har helt forladt faget. Er det en udvikling, vi også kan se ind i, eller er vi som radiografer alligevel anderledes?

Vi har trods alt endnu ikke samme udfordringer som sygeplejerskerne med at rekruttere studerende til uddannelsen – men dog problemer med at fastholde dem. Men mon ikke de vil se sig om efter andet arbejde, hvis ikke lønnen afspejler den stadig stigende mænge opgaver og arbejdsbelastning?

Jeg tror fortsat, at de kommende overenskomstforhandlinger bliver meget svære, og de lækkede anbefalinger fra Lønstrukturkommissionen har bestemt ikke gjort det nemmere.


Nyheder

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023

Robusthedskommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Interventionsradiograf vil have mere fokus på strålehygiejne

Værd at vide om OK23 Privat

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

Hendes mor talte hende fra at droppe ud af radiografuddannelsen. Nu er Mette kåret til årets faglige forbillede 2022

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Radiograf Rådet i fælles opråb mod halvering af kandidatuddannelser

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten