11. januar 2024

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Sundhedskartellet vil arbejde for, at de sundhedsfaglige får mere indflydelse på eget arbejdsliv på sygehusene.

 

Selvom indholdet i overenskomstforhandlingerne stadig er strengt fortroligt, er der ingen tvivl om Sundhedskartellets topprioriteter.  

Det siger Radiograf Rådets forhandlingskonsulent Shady Khalil, der som den ene af Radiograf Rådets to repræsentanter i Sundhedskartellet selv sidder med til forhandlingsmøderne på det regionale område.  

Efter kravudvekslingen før jul har begge parter skulle afklare, hvad der menes med de krav, der er stillet. Khalil kalder disse formøder for en ”forventningsafstemning” mellem arbejdsgiver og arbejdstager. ”Dét er nødvendigt, så der ikke er nogen tvivl om, hvad parterne hver især ønsker sig, når forhandlingerne går i gang.”   

Nu har Sundhedskartellet haft sit første officielle møde med arbejdsgiver i form af Danske Regioner. Og ifølge forhandlingskonsulenten er der en fælles forståelse for udfordringerne i sundhedsvæsenet:  

”Sygehusene er hårdt pressede. Sundhedspersonalet oplever, at vagtplaner er yderst sårbare, og går noget i vagtplanen galt den ene dag, kan det trække spor i flere dage efter, fordi der ganske enkelt ikke er bemanding nok til det stigende antal opgaver,” forklarer Radiograf Rådets forhandlingskonsulent.

”Det, vi skal forhandle med Danske Regioner om, er, hvordan vi skal komme udfordringerne til livs. Og ikke mindst for hvilken pris.”

Øverst på dagsordenen for Sundhedskartellet er bedre løn og arbejdsvilkår til alle sundhedsfaglige grupper. Kartellet vil skabe bedre rammer for deres faggruppers arbejde og sikre bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, forklarer forhandlingskonsulenten.

”Sundhedspersonalet på sygehusene ønsker sig mere indflydelse på eget arbejdsliv, end de har nu. De vil ganske enkelt have mere at skulle have sagt i tilrettelæggelsen af deres arbejdstid og vagtplaner. Det er vores ambition, at vi med arbejdsgiver kan arbejde os hen imod en løsning, der er til gavn for både os og dem.”


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”