Wave burst

15. december 2023

OK24 – Kravene er udvekslet

Den 15. december 2023 er kravene for OK24 blevet udvekslet med arbejdsgiver. Det er startskuddet til forhandlingerne. Læs, hvad det betyder, og hvad der skal ske i den kommende tid.

Efter en flere måneder lang indsamling og koordinering af krav i faggrupperne har arbejdsgiver og lønmodtager nu udvekslet deres respektive krav til OK24.

”Indtil nu har fagorganisationerne og arbejdsgiverne holdt kortene tæt til kroppen. Om lidt kender man hinandens krav, og en intensiv forhandlingsproces går i gang,” forklarer Shady Khalil, der er forhandlingskonsulent i Radiograf Rådet.

Parterne mødes i en række formøder op til forhandlingsmødet, hvor skitsen for den endelige overenskomstaftale besluttes.

Parternes generelle krav

Parterne (Forhandlingsfællesskabet og KL og RLTN) har fremsat deres generelle krav til hinanden pr. 1. april 2024.

Kravene er offentliggjort 15. december 2023.

”Den her periode kommer til at handle om at finde fælles fodslag mellem arbejdsgiver og lønmodtagers krav. Er der ligheder i kravene, hvor man måske kan mødes? Er der gensidigt udelukkende krav, hvor nogen skal gå på kompromis?” siger Khalil og giver et eksempel:

”Måske ønsker begge parter sig fleksibilitet i sundhedsvæsenet. Så påbegynder man en afsøgning af, hvad dét faktisk betyder for hver part. Og måske kan man lande på noget, der er i både lønmodtagernes og arbejdsgivernes interesse.”

Ved det store bord – de såkaldt generelle forhandlinger – forhandler Forhandlingsfællesskabet på vegne af alle 50 fagorganisationer.

Den kravindsamling, der foregik blandt Radiograf Rådets medlemmer i sommeren 2023, har indgået i den samlede sammensætning af de fælles krav i Forhandlingsfællesskabet – de krav, der udveksles med arbejdsgiver. Radiograferne deltager desuden undervejs i forbindelse med de organisationsspecifikke krav.

Forhandlingsprocessen sker under en såkaldt køreplan, der er aftalt på forhånd mellem Forhandlingsfællesskabet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

I planen er det fastsat, at organisationsforhandlingerne kan begynde fra den 21. december 2023, og at første forhandlingsmøde skal være afholdt inden den 25. januar 2024.

”Forhandlingerne løber frem mod februar eller marts, op til at den endelige overenskomstaftale enten lander eller ikke,” fortæller Shady Khalil. ”Indtil da er intet afgjort.”

For selvom forhandlingerne formelt er sat til at afslutte senest den 29. februar, kan de trække ud, hvis parterne ikke kan blive enige, forklarer forhandlingskonsulenten:

”Det er sjældent, at man inden for perioden har udformet noget, begge parter kan underskrive. Kan parterne ikke komme til enighed, kan Forligsinstitutionen træde ind og mægle en endelig aftale på plads. Der varsles i så fald konflikt, som sker under et helt fast og velbeskrevet regelsæt med en række af såkaldt kampskridt, parterne kan tage hen imod en aftale”.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”