26. februar 2024

OK24 – Radiografer får deres krav igennem – lønstigninger til alle

”Vi har taget medlemmernes vigtigste krav hele vejen til forhandlingsbordet, og nu står de sort på hvidt,” siger Radiograf Rådets formand om den organisationsspecifikke aftale for radiografer, der landede mandag

Lønstigninger til alle grupper. Bedre honorering af vagter. Højere pensionssats. Og ikke mindst en reel lønstigning gennem hele arbejdslivet – fra første dag, du træder ind på sygehuset som arbejdende radiograf. 

Det er nogle af de resultater, man som radiograf kan se frem til på det regionale område, efter at regionerne og Sundhedskartellet mandag indgik de organisationsspecifikke overenskomstaftaler for deres faggrupper. 

Bedre løn fra første dag 

Alle radiografer med et erfaringsniveau på 0-8 år får en årlig lønforbedring på 6.000 kr. Konkret vil deres eksisterende tillæg på 2.188 kr. forhøjes til 8.188 kr. (2018-niveau). I udbetaling vil beløbet dog være endnu højere, fordi man med en omregningsfaktor regner ud, hvad 2018-niveauet er i kroner og øre per 2024, forklarer Radiograf Rådets forhandlingskonsulent Shady Khalil.

”Vi er glade for dette forbedrede tillæg, der styrker startlønnen for helt nye radiografer. I rekrutteringssammenhæng er det med til at gøre radiograffaget attraktivt for fremtiden,” tilføjer han.   

Hvad det forhøjede grundbeløb konkret vil blive i kroner og øre i dag, vil man snart kunne se på Radiograf Rådets hjemmeside.   

Lønudvikling gennem hele karrieren

Også radiografer med 10 års erfaring eller mere kan se frem til betydelige lønstigninger. Deres tillæg stiger nemlig med hele 9.860 kr. mere om året. Det svarer til en stigning i anciennitetstillæg fra 16.500 kr. til 26.360 kr. (2018-niveau). 

”Vi har valgt at prioritere netop disse to erfaringsniveauer for at sikre, at radiografer får en reel løbende lønudvikling gennem hele arbejdslivet,” forklarer Shady Khalil. Han henviser til, at der allerede eksisterer en løntrinsstigning for radiografer med 8-10 års erfaring. 

Aftalen for chefradiografer er ikke endelig afklaret, før forhandlingerne på det kommunale område er afsluttet. 

Bedre honorering af vagter og nyt tillæg

Radiografernes tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde vil alle stige 5%. 

Og hvis man har minimum 300 timers vagt om året – det svarer til 25 timer om måneden – vil man herudover honoreres med et årligt særligt tillæg på 6.077 kr.

Langt størstedelen af landets radiografer vil kvalificere sig til dette nye tillæg, der træder i kraft den 1. maj i år og være fuldt indfaset i 2026. 

Den bedre honorering af vagtarbejde kan vi takke trepartsaftalen for, forklarer Shady Khalil. Her blev der nemlig afsat midler til netop vagtarbejde, primært for at komme udfordringen med at rekruttere sygeplejersker til livs. Men fordi vi som radiografer er omfattet af den samme arbejdstidsaftale som blandt andet sygeplejerskerne, kan også radiografer se frem til bedre honorering af deres vagtarbejde.    

Også på pensionsfronten vil radiograferne se forbedringer. For at følge med den generelle lønudvikling sættes radiografers pensionssats op til 14%. Selvom det ikke lyder af meget i forhold til de nuværende 13,92%, skal man have i baghovedet, at alle de nævnte tillæg er pensionsgivende, pointerer Khalil. 

”Så hvad der lyder som lidt i procent, vil kunne ses på lønsedlen i kroner og ører.” 

Historisk god aftale 

Den toårige overenskomstperiode på det regionale område har en samlet lønramme på 8,8%. Det er godt en fordobling af, hvad man accepterede ved sidste overenskomstaftale, pointerer forhandlingskonsulent Shady Khalil, der er tilfreds med resultaterne for landets radiografer:

”Aldrig har der været så mange ekstra kroner og øre til radiografer i en overenskomstaftale.”

Også formand for Radiograf Rådet Christian Gøttsch Hansen er stolt af resultatet: 

”Vi har taget vores medlemmers krav hele vejen fra kravindsamlingen og frem til forhandlingsbordet, og nu kan de læses sort på hvidt i denne aftale. Vi har sikret en reel lønstigning, fra du som ung radiograf træder ind på sygehusene og igennem hele karrieren frem mod den erfarne med over ti års erfaring,” fortæller formanden, der kalder overenskomstaftalen en ”historisk god aftale” for radiografer landet over. 

Du kan læse mere om aftalerne indgået mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner her.

Den generelle aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager på det regionale område skal godkendes ved urafstemning blandt alle medlemsorganisationer.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”