20. februar 2024

OK24 – Regionerne lander aftale

Forliget, der sikrer lønstigninger til regionalt ansatte allerede i april i år, er en anerkendelse af sundhedspersonalets vigtige arbejde, mener Radiograf Rådets formandskab

Tirsdag indgik forhandlerne for regionalt ansatte en overenskomstaftale, der sikrer en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent over de næste to år. I alt er der afsat 540 millioner kroner for den toårige periode, hvoraf 2 procentpoint er møntet til de organisationsspecifikke forhandlinger.

Langt de fleste af Radiograf Rådets medlemmer er ansatte i regionerne, og det er blandt andet dem, der nu kan glæde sig til lønstigninger. Forliget sikrer nemlig generelle lønstigninger til de 110.000 regionalt ansatte, der er omfattet af aftalen, hvoraf de første fire procent falder allerede i april i år.

Den samlede økonomiske ramme for aftalen indeholder midler til blandt andet bedre barselsvilkår og de lavest lønnede og udgør 5,81 procent i 2024, dernæst yderligere 2,99 procent i 2025. En oversigt over de specifikke stigninger og fordelingen af dem findes her.

Flere muligheder for opsparing af frihed

Med en ny opsparingsordning lig den, der er indført i de nye statslige og kommunale forlig, kan regionalt ansatte nu opspare afspadsering og yderligere feriedage. Aftalen, der giver mulighed for op til 15 ekstra frihedsdage i alt, træder i kraft den 1. april 2025. Man vil desuden se på mulighederne for at etablere en fritvalgsordning.

Med overenskomstaftalen gives forbedrede barselsvilkår til især fædre og bedre muligheder for at optjene ferie og pension under barsel.

Derudover er der i den økonomiske ramme afsat 15,1 millioner kroner til de lavestlønnede i regionerne.

Parterne er enige om, at de i fællesskab må komme udfordringerne med arbejdskraft til livs. Ifølge aftalen skal der derfor iværksættes et samarbejdsprojekt mellem parterne, hvor man i fællesskab skaber indsatser omkring arbejdstilrettelæggelse, uddannelse, fuld tid, arbejdsmiljø og sygefravær. Ambitionen er, lyder det i aftalen, at skabe attraktive arbejdspladser i regionerne.

Anerkendelse af sundhedspersonalets arbejde

Radiograf Rådets formandskab mener, at overenskomstaftalen indeholder flotte resultater:

“Med en lønramme på 8,8 procent er vores radiografer i regionerne sikret en reel lønfremgang de næste to år. Dét har hele tiden været en af vores vigtigste mærkesager i forhandlingerne,” udtaler formand for Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen.

Selvom man gik ind i forhandlingerne med et ønske om en tocifret lønstigning, ser formanden aftalens lønramme som det “bedst opnåelige”:

“Inflationen er kommet på ret køl efter længere tid med stigninger. Samtidig er forventningerne til udviklingen på det private lønmarked justeret ned. Set i det lys er lønrammen på 8,8 procent et flot og tilfredsstillende resultat. Jeg ser aftalen som en anerkendelse af det samfundskritiske arbejde, vores regionalt ansatte i sundhedsvæsenet udfører hver dag,” udtaler formanden.

Udfordringerne i sundhedsvæsenet må løftes i fællesskab

“Samtidig er der en erkendelse af, at sektorens mangel på hænder må løses i fællesskab,” tilføjer formanden med henvisning til det samarbejdsprojekt, hvor parterne sammen vil udvikle og skabe attraktive regionale arbejdspladser.

Nu står fordelingen af organisationsmidlerne tilbage. Forhandlingerne om dem går i gang allerede torsdag i denne uge og drejer sig om de 2 procentpoint af lønrammen, der er afsat til forhandlinger i de enkelte organisationer.

Den endelige overenskomstaftale, der er indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan findes på Danske Regioners hjemmeside.

Aftalen mellem arbejdsgiver og arbejdstager på det regionale område skal godkendes ved afstemninger i alle organisationerne. 


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”