20. september 2023

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

I weekenden foreslog statsminister Mette Frederiksen et lønløft til fire navngivne faggrupper. Men radiograferne bør også medtages, mener Radiograf Rådet, som derfor har sendt til åbent brev til statsministeren. Læs brevet her.

Radiograf med dosimeter

Åbent brev sendt til statsminister Mette Frederiksen den 20. september 2023:

Kære Mette Frederiksen

Radiograferne lyttede spændt med, da du i weekenden bekendtgjorde et lønløft på 2.500 kr. om måneden til udvalgte faggrupper.

Nu er det vores tur, tænkte vi, for vi er jo netop blandt de faggrupper, der, som du selv sagde, arbejder med mennesker og på alle tider af døgnet.

Da vi ikke blev nævnt, må jeg nu spørge på vegne af landets radiografer: Hvad med os?

Fire nævnt – flere glemt?

Vi er selvfølgelig ikke de eneste, der står undrende tilbage. Flere fagforeninger undres over, hvem det egentlig er, der får del i dette – og hvor meget.

Med den struktur, der er i Forhandlingsfællesskabet, hvor det stort set er dem, der her er nævnt, der også forhandler på andre mindre forbunds vegne, kan det give anledning til megen usikkerhed.

Og det mærker vi tydeligt på vores medlemmer.

Hvilken betydning har dette for os? Er vi blevet glemt? Kommer vi også til at få? Og hvis ikke – hvorfor?

Desværre har Radiograf Rådet, som de øvrige udeladte faggruppers fagforeninger, ikke svar, vi kan give vores medlemmer. Men vi har klare holdninger.

For selvfølgelig passer radiograferne ind i den kategori af faggrupper, du vil give et lønløft.

Sjældent kommer en borger gennem sundhedsvæsenet uden at besøge en billeddiagnostisk afdeling.

Radiografien er en uundværlig brik i diagnostikken og dermed sundhedsvæsenet, og radiograferne er vitale sundhedsprofessionelle, der på trods af rekrutteringsudfordringer, stigende arbejdspres og skiftende vagter møder patienter med faglig integritet og omsorg.

Lige løn for lige arbejde?

Radiografer er en uundværlig faggruppe blandt mange uundværlige faggrupper. Det er velfortjent, at de fire faggrupper, du har navgivet, skal have et lønløft – blandt andet vores kolleger sygeplejerskerne.

Men det er ikke acceptabelt, hvis det betyder, at radiograferne forbigås. Helt galt er det, hvis røntgensygeplejerskerne får et lønløft, uden at radiograferne får det samme.

I så fald går det stik imod fagbevægelsens principper om lige løn for lige arbejde. Det princip er vi vel stadig enige om?

En venlig, men bestemt påmindelse

Fra mig og radiograferne skal der derfor lyde en venlig, men bestemt påmindelse: Husk radiograferne, når I sidder ved bordet i trepartsforhandlingerne og senere OK24.

For vi har ikke glemt, at vi udfylder den rolle, du gerne vil belønne.

Med venlig hilsen
Christian Gøttsch Hansen
Konstitueret formand Radiograf Rådet


Nyheder

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023

Robusthedskommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Interventionsradiograf vil have mere fokus på strålehygiejne

Værd at vide om OK23 Privat

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

Hendes mor talte hende fra at droppe ud af radiografuddannelsen. Nu er Mette kåret til årets faglige forbillede 2022

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Radiograf Rådet i fælles opråb mod halvering af kandidatuddannelser

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten