Wave burst

22. marts 2023

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

UCL lagde atter hus til, da repræsentanter for radiograffaget mødtes for at diskutere blandt andet radiografmangel, radiografuddannelsen og assistentfunktioner.

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationsansvarlig

Den 20. marts 2023 afholdt Radiograf Rådet uddannelsesmøde på UCL Erhvervsaka-demi og Professionshøjskole i Odense. På mødet bidrog aktører i og omkring radiograffaget til drøftelser om fagets fremtid. Blandt dagens emner var blandt andet kvali-tet i uddannelse, reduktion af frafald, afhjælpning af personalemangel og kompetenceudvikling.


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler