14. december 2023

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Fra 1. januar får danske sygeplejersker mere ansvar. Det glæder formand for Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen, som ser samme behov i radiografprofessionen.

Folketinget har vedtaget et lovforslag om et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker. Det betyder, at sygeplejersker i fremtiden vil kunne udføre visse opgaver uden først at skulle bruge tid på at kontakte en læge.

Fra 1. januar 2024 må sygeplejersker tage blodprøver, måle blodsukker og sy visse sår. Opgaver, sygeplejersker hidtil kun har måttet udføre som medhjælp, men som de nu får forbeholdt virksomhedsområde til, efter Folketinget den 12. december 2023 vedtog lovforslag L 53.

Ifølge Radiograf Rådets formand, Christian Gøttsch Hansen, er det en stor sejr for sygeplejerskerne, men beslutningen også en sejr for vores sygehusvæsen:

”I min optik får man en større dynamik og fleksibilitet i dagligdagen, når fagfolk får muligheden for at udøve sin faglighed uden at skulle konsultere en læge – ikke mindst set i lyset af manglen på læger,” siger han.

Samme behov i radiografprofessionen

Loven vedtages, fordi det er spild af ressourcer, at sygeplejersker ikke selvstændigt kan udføre visse opgaver, udtaler indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, i ministeriets pressemeddelelse:

“I dag er der en række sundhedsopgaver, som sygeplejersker ikke må udføre, før de har fået lov af en læge. Det forhindrer dem sommetider i at yde hurtig hjælp til borgere og patienter og betyder, at der bliver mindre tid til pleje og behandling, fordi de skal bruge tid på at ringe eller skrive rundt.”

Det giver rigtig god mening, mener Christian Gøttsch Hansen, som ser samme behov i radiografprofessionen:

Sygeplejerskers forbeholdte virksomhedsområde:

  • Udtagelse af kapillærblodprøver og veneblodprøver
  • Anvendelse af visse nærmere bestemte vacciner og lægemidler
  • Anlæggelse af kort perifert venekateter
  • Anlæggelse af ventrikelsonder og duodenalsonder gennem næsen
  • Anlæggelse af katetre igennem urinrør med henblik på tømning af urinblæren
  • Genanlæggelse af trakealkanyle og suprapubisk kateter umiddelbart efter, at det er faldet ud
  • Suturering af overfladiske hudsår uden for ansigtet

Kilde: Sum.dk

”Dét er noget, vi som radiografer oplever dagligt. At radiografen ved, hvad der skal til, men ikke må gennemføre det, før en læge har taget beslutningen. Derfor er forbeholdt virksomhedsfelt for fagfolk som sygeplejersker, radiografer og bioanalytikere en af vejene frem mod at få bugt med de flaskehalse, der belaster vores ressourcer unødigt i hverdagen.”

I Radiograf Rådet glæder man sig derfor over, at sygeplejerskerne har opnået forbeholdt virksomhedsområde og ser det som endnu en trædesten hen mod, at også radiografer skal have mere ansvar:

”Der går for meget tid med at vente på beslutninger. Derfor vil Radiograf Rådet fortsat kæmpe for, at vi radiografer får forbeholdt virksomhedsfelt inden for vores kompetenceområde,” fastslår Christian Gøttsch Hansen.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”