Wave burst

31. oktober 2022

Tjek din lønseddel – i oktober stiger lønnen igen

Fra oktober 2022 indtræffer én af de trinvise lønstigninger for regionalt ansatte, der blev aftalt med OK21.

Shady Khalil, forhandlingskonsulent

Har du tjekket din lønseddel for oktober 2022? Hvis du er regionalt ansat, bør du nemlig se én af de lønstigninger, der blev aftalt med OK21.

Mere præcist er det indeholdt i aftalen, at oktober måned byder på den tredje trinvise lønstigning på 1,37% + reguleringsordningen.

Da lønudviklingen i den private sektor har ligget lidt højere end på det regionale område, udmønter reguleringsordningen denne gang 0,46%.

Det vil sige, at din løn sammenlagt stiger med 1,83%, hvis du arbejder på et af landets regionale sygehuse.

Som en del af OK21 er det aftalt, at lønnen stiger flere gange. Overenskomstperioden løber denne gang fra 1. april 2021 til 31. marts 2024.

Indtil videre har overenskomstperioden på det regionale område budt på lønstigning ad to omgange. Den første kom med tilbagevirkende kraft fra april 2021 (+0.75%), mens den anden trådte i kraft fra oktober 2021 (+1,37% – reguleringsordningen).

Lønstigningen i oktober 2022 er altså den tredje i rækken. For resten af overenskomstperioden er der desuden aftalt yderligere to lønstigninger, som gør sig gældende fra henholdsvis januar 2023 (+0,77%) og oktober 2023 (+0,78% – reguleringsordningen).

Reguleringsordningen

Reguleringsordningen er en mekanisme, der sikrer, at den offentlige og private lønudvikling følges nogenlunde ad.

Hvis den offentlige lønudvikling er enten højere eller lavere end den private lønudvikling, udmøntes 80% af forskellen sammen med de generelle lønstigninger. Hvis reguleringsorden udmønter negativt – fordi den offentlige lønudvikling er højere end den private – trækkes reguleringen fra de generelle lønstigninger.

Omvendt lægges reguleringen til de generelle lønstigninger, hvis reguleringsordningen udmønter positivt, fordi den offentlige lønudvikling er lavere end den private lønudvikling. Det betyder, at lønreguleringen både kan blive højere eller lavere end de aftalte generelle lønstigninger, når der er udmøntninger fra reguleringsordningen.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”