9. december 2022

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten

Kommer du galt afsted under en arbejdsjulefrokost, bør du som udgangspunkt få det anmeldt som en arbejdsskade. Læs her, hvad der er afgørende for, om det rent faktisk kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Mille Giehm-Reese, forhandlingskonsulent

Julebord, julefrokost

Julefrokosten på arbejdspladsen er som udgangspunkt en sjov og hyggelig affære. Men hvis julehyggen på den ene eller anden måde kammer over i en skade, er der nogle ting, der er værd at være opmærksom på.


Anmeld det som en arbejdsskade

Kommer du til skade under julefrokosten på din arbejdsplads, er udgangspunktet, at det skal anmeldes som en arbejdsskade. Din læge har pligt til at anmelde arbejdsskader, men du kan også gøre det selv. Er der tale om en arbejdsulykke, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde dette. Efterfølgende kan det muligvis blive anerkendt som en arbejdsskade. Det viser en dom, som retten i Kolding afsagde i januar 2021, hvor en kvinde nogle år tidligere var faldet til en julefrokost og havde slået hovedet voldsomt. Forinden havde både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsskadestyrelsen afvist at anerkende uheldet som en arbejdsskade.


Hvem arrangerer julefrokosten?

Selvom du anmelder en skade, der er sket under en arbejdsjulefrokost, er det ikke garanteret, at den bliver anerkendt som en arbejdsskade. Det afhænger af blandt andet arrangørforholdet.

I sagen fra Kolding og andre lignende sager lægges der vægt på, hvem der arrangerer festen (eller anden aktiviteten uden for lukketid), og om arbejdsgiver også har en interesse i arrangementet.

Det lader også til, der bliver lagt vægt på, hvorvidt arbejdsgiver har stået for planlægning mv., og om medarbejderne under arrangementet fortsat forventes at optræde inden for virksomhedens normale rammer for god og repræsentativ opførsel.

Hvis det er ledelsen på arbejdspladsen, som arrangerer og betaler, hører julefrokosten således ind under ledelsens ansvar for de ansattes sikkerhed.

I det tilfælde må man anses for at være på arbejde, selv om man ikke udfører det arbejde, man normalt er ansat til.

Det gælder, både hvis julefrokosten holdes på arbejdspladsen, eller hvis den afholdes i lokaler udenfor arbejdspladsen.

Anderledes ser det ud, hvis det er de ansatte selv eller personaleforeningen, der arrangerer og betaler julefrokosten, især hvis ledelsen ikke er med.

I det tilfælde kan ledelsens ansvar bortfalde, og de ansatte vil som udgangspunkt ikke kunne hævde, at de er ’på arbejde’. Og så det vil være sværere at få anerkendt en arbejdsulykke eller arbejdsskade.


Altid en konkret vurdering

Det er altid en konkret vurdering, om der er tale om en arbejdsskade eller ej – og hvor detaljer kan afgøre, om man er på den rigtige eller forkerte side af arbejdsskadelovgivningen.

Derfor bør man anmelde skaden i alle tilfælde. I dommen fra Kolding var der netop tvivl om, hvem der var ansvarlig for julefrokosten. Men dommen slog fast, at det hovedsageligt var ledelsen, der arrangerede, og arbejdsgiveren, der betalte de fleste af udgifterne. Derfor fik kvinden medhold i, at der var tale om en arbejdsskade.

Helt grundlæggende kan man sige, at når arbejdsgiveren arrangerer noget for de ansatte til at fremme trivslen og arbejdsmiljøet, så er de ansatte omfattet af de sikkerhedsregler, der gælder i Arbejdsmiljøloven.

Samtidigt siger det sig selv, at jo større interesse arbejdsgiver har i at gennemføre et arrangement, og desto mere arbejdsgiver opfordrer til at deltage, desto tættere vil lønmodtagerne være på at være omfattet af arbejdsskadelovgivningen.

I øvrigt er det vigtigt at huske på, at en arbejdsskade også kan være chikane i en eller anden form fra en chef eller en kollega under julefrokosten. Det kan f.eks. være en uønsket seksuel berøring eller bemærkning.


Brug din fagforening, hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om, hvorvidt en episode fra en arbejdsjulefrokost kan anskues som en skade eller ej, kan du som medlem få sparring i Radiograf Rådet. Spørg din tillidsrepræsentant, eller kontakt én af Radiograf Rådets forhandlingskonsulenter.


Nyheder

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

En radiograf går på pension og tænker tilbage: ”Det har været et privilegium”

Radiograf Rådet har fået nyt formandskab

Radiograf Rådet sender åbent brev til Mette Frederiksen om lønløft til radiografer

Årets Faglige Forbillede 2023

Robusthedskommissionens anbefalinger kalder på bedre muligheder for at opkvalificere radiografkompetencer

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet skal have nyt formandskab

”Lønstrukturkommissionen har ikke gjort OK24 nemmere”

Interventionsradiograf vil have mere fokus på strålehygiejne

Værd at vide om OK23 Privat

Referat af Radiograf Rådets uddannelsesmøde 20. marts 2023

Hendes mor talte hende fra at droppe ud af radiografuddannelsen. Nu er Mette kåret til årets faglige forbillede 2022

Radiograf Rådet aflyser verdenskongres i Aalborg i 2024

Radiograf Rådet i fælles opråb mod halvering af kandidatuddannelser

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådet mener: Bevar store bededag

Charlotte Graungaard Falkvard stopper som formand for Radiograf Rådet

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten