9. december 2022

Vejledning: Arbejdsskader under julefrokosten

Kommer du galt afsted under en arbejdsjulefrokost, bør du som udgangspunkt få det anmeldt som en arbejdsskade. Læs her, hvad der er afgørende for, om det rent faktisk kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Mille Giehm-Reese, forhandlingskonsulent

Julebord, julefrokost

Julefrokosten på arbejdspladsen er som udgangspunkt en sjov og hyggelig affære. Men hvis julehyggen på den ene eller anden måde kammer over i en skade, er der nogle ting, der er værd at være opmærksom på.


Anmeld det som en arbejdsskade

Kommer du til skade under julefrokosten på din arbejdsplads, er udgangspunktet, at det skal anmeldes som en arbejdsskade. Din læge har pligt til at anmelde arbejdsskader, men du kan også gøre det selv. Er der tale om en arbejdsulykke, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde dette. Efterfølgende kan det muligvis blive anerkendt som en arbejdsskade. Det viser en dom, som retten i Kolding afsagde i januar 2021, hvor en kvinde nogle år tidligere var faldet til en julefrokost og havde slået hovedet voldsomt. Forinden havde både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsskadestyrelsen afvist at anerkende uheldet som en arbejdsskade.


Hvem arrangerer julefrokosten?

Selvom du anmelder en skade, der er sket under en arbejdsjulefrokost, er det ikke garanteret, at den bliver anerkendt som en arbejdsskade. Det afhænger af blandt andet arrangørforholdet.

I sagen fra Kolding og andre lignende sager lægges der vægt på, hvem der arrangerer festen (eller anden aktiviteten uden for lukketid), og om arbejdsgiver også har en interesse i arrangementet.

Det lader også til, der bliver lagt vægt på, hvorvidt arbejdsgiver har stået for planlægning mv., og om medarbejderne under arrangementet fortsat forventes at optræde inden for virksomhedens normale rammer for god og repræsentativ opførsel.

Hvis det er ledelsen på arbejdspladsen, som arrangerer og betaler, hører julefrokosten således ind under ledelsens ansvar for de ansattes sikkerhed.

I det tilfælde må man anses for at være på arbejde, selv om man ikke udfører det arbejde, man normalt er ansat til.

Det gælder, både hvis julefrokosten holdes på arbejdspladsen, eller hvis den afholdes i lokaler udenfor arbejdspladsen.

Anderledes ser det ud, hvis det er de ansatte selv eller personaleforeningen, der arrangerer og betaler julefrokosten, især hvis ledelsen ikke er med.

I det tilfælde kan ledelsens ansvar bortfalde, og de ansatte vil som udgangspunkt ikke kunne hævde, at de er ’på arbejde’. Og så det vil være sværere at få anerkendt en arbejdsulykke eller arbejdsskade.


Altid en konkret vurdering

Det er altid en konkret vurdering, om der er tale om en arbejdsskade eller ej – og hvor detaljer kan afgøre, om man er på den rigtige eller forkerte side af arbejdsskadelovgivningen.

Derfor bør man anmelde skaden i alle tilfælde. I dommen fra Kolding var der netop tvivl om, hvem der var ansvarlig for julefrokosten. Men dommen slog fast, at det hovedsageligt var ledelsen, der arrangerede, og arbejdsgiveren, der betalte de fleste af udgifterne. Derfor fik kvinden medhold i, at der var tale om en arbejdsskade.

Helt grundlæggende kan man sige, at når arbejdsgiveren arrangerer noget for de ansatte til at fremme trivslen og arbejdsmiljøet, så er de ansatte omfattet af de sikkerhedsregler, der gælder i Arbejdsmiljøloven.

Samtidigt siger det sig selv, at jo større interesse arbejdsgiver har i at gennemføre et arrangement, og desto mere arbejdsgiver opfordrer til at deltage, desto tættere vil lønmodtagerne være på at være omfattet af arbejdsskadelovgivningen.

I øvrigt er det vigtigt at huske på, at en arbejdsskade også kan være chikane i en eller anden form fra en chef eller en kollega under julefrokosten. Det kan f.eks. være en uønsket seksuel berøring eller bemærkning.


Brug din fagforening, hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om, hvorvidt en episode fra en arbejdsjulefrokost kan anskues som en skade eller ej, kan du som medlem få sparring i Radiograf Rådet. Spørg din tillidsrepræsentant, eller kontakt én af Radiograf Rådets forhandlingskonsulenter.


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler