Fagbladet

Radiografen #2 – Marts 2023

Hvorfor skal vi forske? Spørgsmålet er omdrejningspunktet for temaet i denne udgave af fagbladet Radiografen.

Radiograf Rådet arbejder for, at flere radiografer får adgang til at forske, og generelt ses forskning som et positivt bidrag til et fag. I temaet i denne udgave af Radiografen udforsker vi, hvorfor vi skal forske.

  • En sundhedsprofessor belyser, hvorfor forskning er en faglig løftestang.

  • Formand for Danske Regioner Anders Kühnau uddyber Danske Regioners nye forskningsudspil, som blandt andet indeholder et ønske om, at flere sundhedsfaglige skal forske.

  • Medlemmer af Radiografisk Forskningsnetværk fortæller, hvorfor de forsker, og hvorfor det er vigtigt, at det er radiografer, der forsker i radiografi.

  • Vi får perspektiv fra andre professioner, når en sygeplejerske, en fysioterapeut og en bioanalytiker fortæller, hvad forskning bidrager til i deres respektive fag.

  • Forskningsradiograf Helle Precht fortæller, hvorfor hun kun synes, der skal være mere forskning, hvis det er praksisnært.

  • Hvor motiverede er radiografer til at forske? Vi dykker ned i et nyt studie.

  • “Jeg vil forske i MR,” fortæller en radiografstuderende.

No posts were found.

Hvad er vigtigt, fagligt og aktuelt?

Aktuelt for radiografer