Wave burst

Underviser

Som radiograf kan du også blive underviser og lektor på radiografuddannelserne. Læs her, hvad det kan indbefatte.

Hvad laver en underviser?

Som radiograf kan du også blive underviser på en radiografuddannelse.

Lektorkvalificering

Som underviser på radiografuddannelserne, starter man typisk som adjunkt og skal senere lektorbedømmes for at kunne beholde sit underviserjob.

At være adjunkt er altså en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling, der kan gå forud for en lektorkvalificering.

Rammerne for lektorkvalificering og -bedømmelse er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 673.

Her skal du både være en god formidler og vejleder, og du skal have gode samarbejdsrelationer med alle.

Normalt er man i arbejde som radiograf i nogle år, inden man kan blive ansat som underviser ved uddannelsesinstitutionerne.

Fagene, du skal undervise i, kan variere. Derudover kan undervisningen kan være tværprofessionel, dvs. du også kan undervise på andre uddannelser end radiografuddannelsen – det kan f.eks. være bioanalytiker- eller fysioterapeutuddannelsen.

Som underviser indgår du typisk i samarbejder med andre undervisere såvel som ledelse og klinisk praksis.

Krav

Der vil være et krav til, at du har en master eller kandidat for at blive underviser, eller det kan være en betingelse, at du tager en sådan uddannelse, mens du er underviser.

Underviser i klinikken

Radiografuddannelsen består af både teoretiske og praktiske elementer og foregår for den studerende næsten ligeligt på uddannelsesinstitutionen og i klinikken. Derfor er der brug for undervisere begge steder.

Som radiograf har du også mulighed for at undervise og vejlede studerende i klinikken som eksempelvis klinisk vejleder eller uddannelsesansvarlig.

Raheis Rajalingam

Mød en underviser

Derfor blev jeg underviser

Min motivation for at blive lektor udspringer af ønsket om at udnytte mine færdigheder og erfaringer fra klinisk praksis. Jeg har altid haft en drøm om at undervise og dele min viden med andre. Da muligheden for at realisere den drøm opstod, var jeg ikke i tvivl.

Derfor er det spændende

At være lektor er spændende på grund af den alsidighed i arbejdsopgaver, det bringer med sig. Udover min undervisningsrolle fungerer jeg som klinisk koordinator og prioriterer samarbejdet med vores klinikker højt. Da vi samarbejder med alle sygehuse i hele regionen, opstår der konstant nye udfordringer og muligheder. Jeg er særligt engageret i feltet indenfor CT og er dybt fascineret af den konstante udvikling. Samtidig er jeg dedikeret til at gøre undervisningen så praksisnær som muligt ved at integrere vores læringslaboratorium i undervisningsprocessen.

Raheis Rajalingam er lektor ved radiografuddannelsen ved
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Raheis’ vej til undervisning

Jeg er uddannet radiograf ved University College Lillebælt (UCL) i 2014, hvor jeg specialiserede mig indenfor radiologien. Efterfølgende arbejdede jeg på Holbæk sygehus i fem år, primært i CT som superbruger.

Jeg færdiggjorde i 2019 den sundhedsfaglig kandidatuddannelse på SDU. I 2019 blev jeg adjunkt ved UCL, og i 2023 opnåede jeg lektorkvalifikation.

Hverdagen som underviser

Som lektor involverer mine arbejdsopgaver typisk undervisning, besvarelse af e-mails, deltagelse i møder samt forberedelse og planlægning af undervisning. En typisk arbejdsdag indebærer en kombination af disse elementer. Af andre arbejdsopgaver kan nævnes forskning eller projektarbejde, som kan holde uddannelsen i trit med udviklingen i samfundet.

Jeg oplever en god dag, når min undervisning forløber tilfredsstillende, og mine studerende trives og udvikler sig. Hvert hold har sin egen dynamik og udfordringer. Der er dog intet mere tilfredsstillende end at se de studerende vokse og modnes i løbet af deres uddannelse. Mit vigtigste mål er, at de ser tilbage på deres tid som studerende på radiografuddannelsen med glæde og tænker, “hvor var det en god tid.” 

Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler