Wave burst

Sorgorlov – Mistet barn

Hvis du mister et barn, har du ret til sorgorlov. Sorgorlov gælder både biologiske forældre, medmødre og adoptivforældre.

Hvis dit barn er dødfødt efter 22. graviditetsuge eller du mister et barn under 18 år, har du som forældre ret til sorgorlov i 26 uger. 

Sorgorlov giver dig ret til fravær fra dagen efter barnets død og 26 uger frem.  Du kan ikke udskyde sorgorlov til afholdelse på et senere tidspunkt.

Hvis du mister et barn før 22. graviditetsuge, vil der som udgangspunkt være tale om en abort og ikke en dødfødsel. Du kan dog blive sygemeldt efter aborten, hvis din læge skønner det.

Såfremt barnet viste livstegn ved fødslen, vil der være tale om en dødfødsel, og du vil have ret til sorgorlov. Det beror på en lægelig vurdering. 

Hvis du vil holde sorgorlov

Du skal straks give din arbejdsgiver besked om, at du vil holde sorgorlov og hvor længe. Ønsker du at ændre længden af din orlov, skal du igen straks give din arbejdsgiver besked.

Din arbejdsgiver skal melde din sorgorlov til Udbetaling Danmark, som du vil modtage et brev fra.

Hvis du ikke du modtager løn under din orlov, skal du søge om dagpenge. Det skal du gøre senest 8 uger efter første orlovsdag. Der vil stå i brevet fra Udbetaling Danmark, hvordan du søger. Hvis du ikke overholder fristen, kan du risikere at miste dagpenge.

Hvis du er ledig, skal du give din a-kasse besked om, at du vil holde orlov. Det skal du gøre senest 8 uger efter første orlovsdag.  Herefter melder a-kassen din orlov til Udbetaling Danmark, hvorfra du modtager et brev om, hvordan du søger om dagpenge. Du skal søge senest 8 uger efter du har modtaget brevet fra Udbetaling Danmark.

Du har ret til dagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet. Det kan du læse mere om, på Borger.dk

Løn under sorgorlov

Om du har ret til løn under sorgorlov, kommer an på dit ansættelsesforhold.

Regionalt og kommunalt ansat

Hvis du er ansat i det regionale eller kommunale, har du ret til løn under din sorgorlov.

Pr. 1. april 2022 har forældre/adoptanter krav på fuld i pop til 26 uger.

Privatansat

Hvis du er privatansat har du ret til løn under sorgorlov, hvis det fremgår af din kontrakt, personalehåndbog eller lokale overenskomst. Fremgår det ikke nogen steder, har du ikke krav på løn under din sorgorlov.

Statsligt ansat

Hvis du er ansat i staten, har du ret til løn i op til 26 uger af din sorgorlov.

Arbejde under sorgorlov

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager dit arbejde helt eller delvist under din sorgorlov.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du genoptager dit arbejde delvist, bliver din sorgorlov ikke forlænget med den tid, du arbejder.

Hvis du genoptager arbejdet helt, kan du ikke udskyde de resterende uger af din sorgorlov til et senere tidspunkt.

Sorgorlov, hvis du allerede er på orlov

Er du på barsel med et barn og mister barnet eller et andet barn, kan du selv vælge, om du ønsker at afbryde din barsel for at holde sorgorlov eller om du ønsker at fortsætte på barsel.

Hvis du er på orlov med et andet barn, kan du fortsat være på orlov, når din sorgorlov er ovre, eller kan du udskyde din resterende barselsorlov. Det skal dog være afholdt inden barnet fylder 9 år.

Du har ret til at varsle en ny barselsplan pga. sorgorlov, selvom dette måtte være efter 6. uge efter fødslen.

Syg efter sorgorlov grundet graviditet

Hvis du er sygemeldt efter 26 ugers orlov som følge af graviditeten, kan din orlov med dagpenge forlænges. Din læge skal dokumentere, at fraværet skyldes graviditeten.  

Du kan højest holde orlov i op til 46 uger efter fødslen. Er du stadig ikke klar til at genoptage dit arbejde herefter, skal du melde dig syg, og følge reglerne der gælder for sygdom.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”