7. november 2023

”Jeg vil lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os”

Kathrine Marie Erenskjold er ny næstformand for Radiograf Rådet. Med sig bringer hun både erfaring, patientperspektiv og en ufravigelig tilbøjelighed til at tage ansvar, når der er noget at kæmpe for.

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationsansvarlig

Kathrine Marie Erenskjold er sådan en, der har svært ved at lade være med at tage ansvar. I gymnasiet var hun elevrådsformand. Under radiografstudiet var hun formand for Radiografstuderende i Danmark (RSD). Da hun var færdiguddannet, blev hun en del af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden.

Og nu er Kathrine Marie Erenskjold valgt som næstformand for Radiograf Rådet.

”Når jeg ikke kan lade være, er det jo, fordi jeg synes, der er noget at kæmpe for. Noget, der skal være anderledes. Jeg har det sådan, at det ikke er nok at blive ved med at råbe op, hvis man er utilfreds med noget. På et tidspunkt må man også selv tage faklen, hvis man vil have forandring. Og jeg har en tilbøjelighed til at tage faklen,” siger Kathrine Marie Erenskjold.

For der er nemlig lige nu, siger Kathrine Marie Erenskjold, god grund til at tage faklen:

”Der mangler radiografer, der er besparelser i regionerne, og der er utilfredshed omkring lønnen. Der foregår desuden en centralisering af mange undersøgelser, så man som radiograf lige pludselig skal arbejde 40 km væk fra ens almindelige arbejdssted. Det kan have kæmpe betydning for personalets trivsel, men det bliver der ikke altid taget hensyn til i politiske strømninger og tiltag. Samtidig kommer der stadig flere og flere undersøgelser. Jeg tror, radiografer bliver i deres job på grund af kollegerne, og hvis de kan yde deres kerneopgaver. Så når vi bliver presset af personalemangel, travlhed og besparelser, er det et problem. Der er nok at tage fat på, og jeg glæder mig til at komme i gang”.

Fra bakkesangerinde til radiograf

Kathrine Marie Erenskjold har rødder i den vestjyske muld – nærmere bestemt Lem, hvor hun voksede op som den yngste af syv. Som barn drømte hun først om at blive bakkesangerinde og senere om at blive violinist.

”Jeg har spillet violin, siden jeg var seks-syv år. Da jeg blev ældre, stod det klart for mig, at Konservatoriet ikke var den vej, jeg skulle gå. Jeg elsker at snakke med mennesker, og jeg ville gerne have, at det skulle være en del af mit arbejdsliv,” fortæller Kathrine Marie Erenskjold.

Derfor overvejede hun i stedet at blive ejendomsmægler, jordemoder eller sygeplejerske.

”Da jeg læste om sygeplejerskeuddannelsen på uddannelsesguiden, stod radiografuddannelse i siden som et relateret forslag. Så det klikkede jeg ind på. Det lød som den perfekte blanding af teknik og mennesker, og jeg har altid elsket fysik, så den del var også spændende for mig. Pludselig kunne jeg ikke se nogen anden vej for mig,” fortæller Kathrine Marie Erenskjold.

I september 2016 startede hun derfor på radiografstudiet på Københavns Professionshøjskole (dengang Metropol), og i januar 2020 kunne hun kalde sig radiograf indenfor den nuklearmedicinske retning.

Christian Gøttsch Hansen og Kathrine Marie Erenskjold
Kathrine Marie Erenskjold er med 47,4% af stemmerne valgt som næstformand for Radiograf Rådet. Christian Gøttsch Hansen er valgt som formand. Læs hans portræt her.

Radiografens og patientens perspektiv

Inden Kathrine Marie Erenskjold fik øjnene op for radiografuddannelsen, havde hun dog allerede stiftet grundigt bekendtskab med radiografien – men som patient.

”Jeg var spæd, da jeg fik taget mit første røntgenbillede,” fortæller Kathrine Marie Erenskjold.

Hun har nemlig skoliose og har derfor selv været igennem sin del af billeddiagnostiske undersøgelser. Hun var cirka 10 år, da hun fik foretaget sin første MR-undersøgelse.

”Jeg lå der på lejet og lyttede til lydene, og jeg kan huske, at jeg undrede mig over, hvad der var bag scanneren, og hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at lave et billede med sådan en maskine. Men det jeg ellers husker mest tydeligt er, hvor godt jeg blev taget imod, så jeg følte mig tryg. I hvert fald tryg nok til at falde i søvn under undersøgelsen,” husker Kathrine Marie Erenskjold.

Som radiograf har hun set det som en fordel, at hun selv har førstehåndskendskab til patientoplevelser med billeddiagnostiske undersøgelser. I hvert fald har hun gjort sig særligt umage for at skabe et trygt rum for sine patienter og skabe en god relation i det korte patientmøde.

Og det er et fokus, hun vil tage med sig i næstformandsrollen, fortæller hun:

”Radiografi foregår ikke i et tomrum eller for radiografernes skyld. Når vi arbejder med lovgivning og politikker i Radiograf Rådet, er det vigtigt at huske patientens perspektiv. Det gælder også, når vi i disse år taler så meget om AI. Blandt andet kan nogle scannere selv centrere patienterne, så der ikke er brug for en radiograf i den praktiske del af det. Men der skal vi være gode til at huske, at der stadig er et menneske på lejet, som skal forstå og føle sig tryg. I den udvikling skal vi radiografer være patienternes ambassadører, fordi vi har både den tekniske og menneskelige forståelse. Og det skal vi værne om”.

Udtalelse

Det kan få konsekvenser, hvis man som faggruppe ikke bliver husket, set eller hørt. Så risikerer vi at blive sprunget over. Det kan både være i forhold til løn, arbejdsmiljø eller tiltrækning af unge til uddannelserne.

Kathrine Marie Erenskjoldnæstformand for Radiograf Rådet

Fysisk og politisk armlægning

”Jeg glæder mig til at lægge arm med dem, der ikke vil eller ser os. Jeg har både en god højre og venstre.”

Sådan sagde Kathrine Marie Erenskjold på Radiograf Rådets kongres den 28. oktober 2023, da det netop var blevet offentliggjort, at hun med 47,4% af stemmerne var valgt som ny næstformand for Radiograf Rådet.

Hendes udtalelse refererer i bogstavelig forstand til én af hendes hobbyer. Radiograf Rådets nye næstformand er nemlig på landsholdet i armlægning, og i februar 2023 vandt hun både en sølv- og en bronzemedalje ved DM i armbrydning.

Samtidig henviser udtalelsen til de politiske kampe, Kathrine Marie Erenskjold nu skal lægge arm til. Blandt andet skrev og sagde hun flere gange i sin valgkamp, at ”det skal være slut med usynlige radiografer”. Men hvad vil det sige?

”Det kan få konsekvenser, hvis man som faggruppe ikke bliver husket, set eller hørt. Så risikerer vi at blive sprunget over. Det kan både være i forhold til løn, arbejdsmiljø eller tiltrækning af unge til uddannelserne. Det største problem er for mig ikke, om hr. og fru Jensen ved, hvad en radiograf er. Det er vigtigere, at de, der skal tænke radiografer ind i forskellige politiske, økonomiske og organisatoriske sammenhænge ved, hvem vi er. Når det er sagt, skal vi være bedre til at tænke ind, hvor vi hver især kan påvirke. Overfor patienter har jeg altid gjort meget ud af at præsentere mig som radiograf. Man ved jo ikke, om vedkommende går hjem og fortæller tre andre om radiografer, eller om det er en borgmester eller direktør for en fond, man står overfor. I princippet har vi mulighed for at påvirke, hver gang vi er i kontakt med andre,” fortæller Kathrine Marie Erenskjold.

En scenevant næstformand

Kathrine Marie Erenskjold er allerede tiltrådt som næstformand for Radiograf Rådet. Hendes daglige gang overgår derfor fra linoleumsgulvet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler til parketgulvet på Radiograf Rådets kontor på Frederiksberg.

Men praksis vil hun holde nær kontakt med, siger hun, når hun bliver spurgt om, hvilken slags næstformand, radiograferne nu har fået:

”Radiograferne har fået en meget social og åben næstformand. Jeg vil meget gerne ud til medlemmerne og høre, hvad der optager dem. Og så vil jeg gerne i dialog med dem, der skal kende os. Jeg er ikke bange for at sige tingene højt og gå forrest – eller helt ud til scenekanten, så folk ikke kan undgå se os,” siger Kathrine Marie Erenskjold.

Kathrine Marie Erenskjold

 • Næstformand for Radiograf Rådet, november 2023-
 • Kommer fra en stilling som radiograf ved Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 • Uddannet fra Københavns Professionshøjskole, 2020, N-retning
 • Bor på 2000 Frederiksberg
 • Tidligere tillidshverv i Radiograf Rådet:
  Formand for RSD, 2017–2021 (forlænget pga. COVID-19)
  Tillidsrepræsentant, 2020-2023
  TRU-medlem, 2020-2023
  Regionsbestyrelsesmedlem i Region Hovedstaden, 2021-2023
  Delegeret for PKA, 2023
  Fungerende næstformand i Radiograf Rådet Region Hovedstaden, oktober 2021–februar 2023 + juli 2023
 • Hobbyer: violin, sang, armlægning, styrketræning og løb

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”