7. november 2023

”Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”

Oprindeligt afsvor han sundhedsvæsenet og blev i stedet murer. Alligevel endte han som radiograf, underviser og besidder af adskillige tillidsposter. Nu er Christian Gøttsch Hansen valgt som formand for Radiograf Rådet.

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationsansvarlig

Christian Gøttsch Hansen er som søn af en bioanalytiker ”praktisk talt opvokset på et sygehus,” som han formulerer det. Da han som ungt og oprørsk menneske skulle vælge uddannelse, skulle han derfor i hvert fald ikke ind i sundhedsvæsenet, og i stedet blev han murer.

Som murer blev han dog også ved med at rende ind i sundhedsvæsenet, og til sidst kaldte det så meget på ham, at han både blev radiograf og sidenhen underviser på radiografuddannelsen og næstformand i Radiograf Rådet. Nu er Christian Gøttsch Hansen valgt som formand for Radiograf Rådet.

Fra mørtel til medicinsk billeddannelse

Da Christian Gøttsch Hansen i 1980’erne arbejdede som murer på Malmø Sygehus, så han dagligt de sundhedsfaglige grupper, der arbejdede på sygehuset. Grupper, der havde bedre vilkår, end han selv oplevede at have som murer.

Derfor besluttede han sig for at bytte mursten og mørtel ud med pleje og patienter. Nærmere bestemt tog han den korte uddannelse som undersköterska og arbejdede i Sverige med neurologisk genoptræning af patienter med blandt andet parkinsons og sklerose. Her kom han tæt på patientgrupper, der ofte også skulle have lavet billeddiagnostiske undersøgelser.

”Der så jeg jo radiografer, og for mig dengang lignede det, at de havde et spændende arbejde, og at de havde god tid til det. Men jeg havde ingen studentereksamen at søge ind på,” fortæller Christian Gøttsch Hansen.

Derfor tog han et studenterkursus i Odense, og i 1990 søgte han ind på radiografuddannelsen i Odense. Og fik afslag.

”På det tidspunkt var der 12 pladser og 144 ansøgere. Så jeg søgte ind året efter igen og blev optaget på R91,” fortæller Christian Gøttsch Hansen, som efterfølgende havde seks år i klinik og 17 år som underviser, inden hans engagement i Radiograf Rådet blev en fuldtidsbeskæftigelse.

Christian Gøttsch Hansen og Kathrine Marie Erenskjold
Christian Gøttsch Hansen er med 40,7% af stemmerne valgt som formand for Radiograf Rådet. Kathrine Marie Erenskjold er valgt som næstformand Læs hendes portræt her.

En årelang kamp for ordentlige vilkår

Før Christian Gøttsch Hansen blev valgt som formand for Radiograf Rådet på kongressen 2023, havde han været formand siden 2007 (fuldtid siden 2017), og før det havde han været både regionsformand og tillidsrepræsentant.

Selv under sin uddannelse til radiograf i 1991-1994 var han elevrepræsentant – den rolle, der i dag er omdøbt til formand for Radiografstuderende i Danmark (RSD). Hans bekendtskab med fagforeningen strækker sig altså langt forud for valget til formand.

Og hans del i kampen for ordentlige løn- og arbejdsvilkår strækker sig endnu længere tilbage:

”Da jeg startede på mureruddannelsen på Teknisk Skole i Odense, manglede man en lærlingerepræsentant, så det blev jeg valgt til. Da jeg så begyndte at åbne munden, gik der ikke lang tid, førend Faglig Ungdom i Odense hev fat i mig. Det var en progressiv organisation, der henvendte sig til lærlinge og ungarbejdere. Så der begyndte jeg at snakke med unge om deres løn og ansættelsesvilkår,” fortæller Christian Gøttsch Hansen.

Under sin mureruddannelse blev han også en del af paraplyorganisationen Lærlingenes og Ungarbejdernes Landsorganisation (LLO) og endog valgt som formand på organisationens sidste kongres, inden de politiske partier trak deres økonomiske støtte, og LLO lukkede.

”Så den faglige bevægelse har været konstanten i mit ellers omskiftelige arbejdsliv,” fortæller Christian Gøttsch Hansen.

I dag er han også som privatperson engageret omkring at skabe gode vilkår – særligt for dem, der med hans ord ”har slået sig på livet.”

I Odense ejer han genbrugsbutikken Pulvis sammen med sin kone, som er direktør i selskabet. Konceptet bag Pulvis er at give de, der ikke har eller har mistet kontaktet til arbejdsmarkedet, et blødt sted at lande.

”Vi ansætter folk, der har gode idéer, de kan følge. Vi giver dem indflydelse over deres arbejdsliv på det niveau, de kan være med på. Mange starter i arbejdsprøvning og har været uden for arbejdsmarkedet i mange år. Det fedeste er, når de kommer og siger, at de har fundet et job, eller at de starter på en uddannelse. For os giver det mening at hjælpe mennesker på den måde. At give dem et ansvar, de kan løfte og finde mening i. Jeg går ind for, at vi skal have et arbejdsmarked, der kan rumme alle, og hvor alle kan få et værdigt arbejdsliv. Og det vil jeg gerne bidrage til på alle de måder, jeg kan”.

Udtalelse

Hvis jeg gik ud i en klinik i dag, ville jeg helt sikkert ikke være den bedste til at tage et billede, men jeg ville måske være den bedste til at snakke om det og fortælle andre, hvorfor det er vigtigt, og hvorfor det kræver nogle bestemte kompetencer

Christian Gøttsch Hansenformand for Radiograf Rådet

Udvikling og udfordringer forude

I 2007 stillede Christian Gøttsch Hansen for første gang op som næstformand for Radiograf Rådet.

”Jeg følte, at jeg havde noget at byde på og noget at kæmpe for. Blandt andet ordentlige vilkår for de kommende studerende og en ordentlig uddannelse med akademisk niveau og forankring i klinikken. Den ild havde jeg med mig som underviser, og fordi jeg var involveret i bekendtgørelsesarbejdet, da uddannelse skulle overgå til at være en professionsbachelor. Og derudover har TR og arbejdsmiljø altid fyldt meget for mig,” fortæller han.

Uddannelse, TR og arbejdsmiljø fylder stadig meget for den nyvalgte formand, som mener, at der er udfordringer nok at få øje på.

”Der bliver færre unge mennesker til at lave mere arbejde. Derfor bliver der kamp om de unge. Samtidig accelererer den teknologiske udvikling, og det både udvikler og udfordrer vores fag. Vi elsker som radiografer jo lugten af nyt hard- og software, men den politiske håndtering og implementering kan både kræve, at vi står fast, og at vi er omstillingsparate. Den balancegang, skal vi kunne mestre. Og sideløbende med det skal vi samtale om, hvad udviklingen betyder for, hvad radiografi er, og hvad en radiograf er. Vores fag har altid været i rivende udvikling, og den samtale har altid fyldt, og det kommer den også til i de kommende år. Men kompetencerne skal flytte med, hvis ikke samtalen skal blive hul. Og der har vi som fagforening en opgave,” siger Christian Gøttsch Hansen.

De opgaver skal Radiograf Rådet løse blandt andet ved at være tæt på praksis, mener han. Men hvordan er man tæt på praksis, når man i mange år ikke har været en del af praksis?

”For mig handler det om, vi skal at være i kontakt med praksis, så vi ved, hvad der foregår og fylder, hvis vi skal være bekendt at mene og gøre på deres vegne. Men baren for at være en god formand er ikke at være den bedste radiograf. Hvis jeg gik ud i en klinik i dag, ville jeg helt sikkert ikke være den bedste til at tage et billede, men jeg ville måske være den bedste til at snakke om det og fortælle andre, hvorfor det er vigtigt, og hvorfor det kræver nogle bestemte kompetencer. Jeg har brugt min næstformandstid på at opbygge et godt netværk, som jeg kan bruge og få gavn af til medlemmernes gavn. Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu,” siger Christian Gøttsch Hansen.

Christian Gøttsch Hansen

 • Formand for Radiograf Rådet, november 2023-
 • Kommer fra en stilling som hhv. næstformand og konstitueret formand for Radiograf Rådet
 • Uddannet fra Radiografskolen i Odense, 1994. Derudover diplom i ledelse
 • Bor i 5471 Søndersø med sin kone og hund. Har derudover fem børn og otte børnebørn
 • Tidligere tillidshverv i Radiograf Rådet:
  Konstitueret formand, januar 2023 – november 2023
  Næstformand, 2007-2023
  Regionsformand i Region Syddanmark, 2005-2007
  Kredsbestyrelsesmedlem i kreds Fyn, 1998-2005
  TR for underviserne på radiografuddannelsen, 2000-2017
  TR for bioanalytikerunderviserne, 2011-2017
  Medlem af hovedsamarbejdsudvalget på UCL, 2010-2017
  Sikkerhedsrepræsentant for radiografuddannelsen i Odense, 2001-2003
  Elevrepræsentant for Odenseskolen, 1991-1994

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”