Wave burst

29. juni 2023

Radiograf Rådets kongres 2023

Radiograf Rådet afholder kongres hvert tredje, år og i år finder kongressen sted den 28. oktober 2023 i Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

Kongressen består af en række kongresdelegerede medlemmer, seks studerende, to ledere og Radiograf Rådets formandskab, men alle medlemmer er velkomne til at overvære kongressen og til at tale på den. Dagsordenen for kongressen ser foreløbig sådan ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af kongressens forretningsorden
 6. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning
 7. Godkendelse af årsregnskaber for 2020, 2021 og 2022
 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 9. Behandling af forslag til lovændringer
 10. Behandling af særlige indsatsområder i 2024, 2025 og 2026
 11. Fremlæggelse af budgetter for 2024, 2025 og 2026, herunder fastsættelse af kontingent for perioden 2024-2026
 12. Nedsættelse af Uddannelsesfondens bestyrelse
 13. Annoncering af valg af Radiograf Rådets næstformand
 14. Annoncering af valg af Radiograf Rådets formand
 15. Eventuelt

Hvis du som medlem af Radiograf Rådet har lyst til at overvære kongressen, skal du blot sende en mail til kontakt@radiograf.dk senest den 1. oktober 2023, så sørger vi for, at der er en plads til dig.


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler