Wave burst

2. april 2024

Urafstemningen er i gang

Her afgiver du din stemme om overenskomstresultatet 2024.

Urafstemningen om overenskomstresultatet 2024 er begyndt den 2. april. Her skal fagorganisationernes medlemmer stemme ja eller nej til det samlede forlig.

Radiografers frist for at stemme er fredag den 12. april kl. 20.00.

Resultatet af afstemningerne på tværs af fagorganisationer vil blive offentliggjort af forligsinstitutionen om eftermiddagen den 15. april og på Radiograf Rådets hjemmeside umiddelbart derefter.

Hvordan stemmer du?

Der er to måder, du som stemmeberettiget kan deltage i urafstemningen på – via et unikt afstemningslink eller via MitID.

Hvis du har registreret din mailadresse i dit medlemskab af Radiograf Rådet, har vi ved urafstemningens begyndelse sendt dig en mail med dit unikke afstemningslink og password. Via linket bruger du de første seks cifre af dit cpr.nr. og den dertilhørende kode til at afgive din stemme.

Ønsker du at deltage i urafstemningen via MitID, gør du det her.

Til dig, der er ansat i regionerne

Til urafstemningen skal du stemme om det generelle forlig, der er indgået mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, og de organisationsspecifikke elementer, der er indgået mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet. Du skal afgive én stemme om de to aftaler.

Her er nogle af aftalernes vigtigste elementer:

 • En samlet ramme på 8,8%, hvoraf første lønstigning på 4% træder i kraft d. 1. april 2024
 • En forbedring af “erfarings-tillæg” til dem med 0-8 års erfaring samt dem med 10+ års erfaring
 • En øget honorering for aften-, nat- og weekendarbejde, der alle vil stige 5%
 • Et nyt vagttillæg for dem, der oppebærer 300 timers vagt om året
 • En forbedring af pensionen, der stiger til 14%
 • Ny mulighed for at spare op til 15 dages ekstra frihed
 • Mere barsel til far, medmor, solo- og flerlingeforældre

Til dig, der er ansat i staten

Som ansat i staten skal du stemme om det generelle forlig, der er indgået mellem finansministeren og Centralorganisationens Fællesudvalg (CF), og aftalen om de organisationsspecifikke midler.

Her er nogle af forligets vigtigste elementer:

 • Det generelle forlig har en samlet ramme på 8,8%, hvoraf første lønstigning på 5,89% (inkl. skøn for reguleringsordning) træder i kraft d. 1. april 2024
 • En forbedring af pensionen, der stiger til 18,4% per 1. april 2025. For ledere på professionsskolerne stiger pensionen dog til 18,97%.
 • Med en ny fritvalgsordning får ansatte i staten mulighed for at få udbetalt den del af sin pension, der overstiger 15%, som løn. Man binder sig på en løsning et år ad gangen. 
 • En ny opsparingsordning, hvor man kan spare op til 15 dages ekstra frihed til senere brug. Man kan opspare afspadsering for mer- og overarbejde samt den 6. ferieuge
 • Mere barsel til far, medmor, solo- og flerlingeforældre. 
 • En stigning i særlig feriegodtgørelse til 2,02% per 1. april 2024. 

Særligt for undervisere på professionshøjskolerne

 • For undervisere på professionshøjskolerne stiger satsen på slutløntrinene per 1. april 2025. Trin 7 stiger fra 392.195 kr. til 395.589 kr., imens trin 8 stiger fra 404.395 kr. til 407.896 kr. (oktober 2023-niveau)
 • Der opstrammes i arbejdstidsreglerne med henblik på at sikre bedre sammenhæng mellem de ansattes tid og opgaveløsning
 • Desuden er man blevet enige om at gå i dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at finde en løsning for de lektorer, der på grund af at være blevet bedømt før 2013-ordningen på den tidligere lektorordning har andre lønvilkår end deres kolleger. Der er aftalt et møde.
 • For forskere og ph.d.’ere har man aftalt sikkerhed for, at man kan vende tilbage til en stilling som adjunkt eller lektor, hvis ph.d.-forløbet ikke gennemføres. Man forbedrer også muligheden for at forlænge den enkeltes ph.d.-forløb i tilfælde af uforudsete hændelser.

Er du ansat i staten på det øvrige område, kan du læse mere om, hvad overenskomstaftalen 2024 betyder for dig, her.

Vil du vide mere?

I vores OK24-nyheder kan du læse mere om indholdet af aftalerne. Du kan med fordel også besøge vores FAQ, hvor vi besvarer nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om aftalen på det regionale område.

Aftalerne på det regionale område, der er indgået mellem Danske Regioner og henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet kan læses i deres helhed her og her.

Den statslige aftale, der er indgået mellem finansministeren og Centralorganisationens Fællesudvalg (CF), kan læses i sin helhed på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside.

Husk at bruge din stemme!

Radiograf Rådets formandskab og en enig hovedbestyrelse anbefaler at stemme ja til overenskomstaftalen på det regionale område.

Vi opfordrer alle omfattede og stemmeberettigede radiografer til at deltage i urafstemningen – for vi har brug for, at netop du tager stilling.

Er du stadig i tvivl, eller har du spørgsmål til, hvad aftalen kommer til at betyde for netop din jobsituation, så husk, at vi aldrig er længere væk end en mail eller et telefonopkald.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”