Wave burst

Grupper og netværk

For at understøtte faglig udvikling og viden- og erfaringsdeling faciliterer Radiograf Rådet en række grupper og netværk.

Radiografisk Forskningsnetværk

Radiografisk Forskningsnetværk består af medlemmer af Radiograf Rådet med en ph.d.-grad såvel som studerende, der er påbegyndt eller godkendt til at påbegynde ph.d.-studiet. Netværket omfatter alle specialeretninger.

Gruppen blev etableret af Radiograf Rådet i december 2018 på baggrund af et behov blandt ph.d.-studerende for at kunne samles om de udfordringer, der er på deres felt.

Formålet med netværket at støtte nuværende og kommende ph.d.-studerende i studiet og arbejdet som forsker. Andre kan inviteres til møderne ad hoc, hvis det giver mening for netværket.

Radiograf Rådet faciliterer i samarbejde med netværket mindst ét årligt møde, som sikrer netværkets fortsatte udvikling.

Netværket har blandt andet følgende funktioner:

  • Udbrede kendskabet til radiografisk forskning og forskningsarbejdet
  • Sikre fastholdelse af medlemmer, der ellers ville søge væk
  • Hjælpe medlemmer til søgning af relevante fonde
  • Agere rådgivende netværk for øvrige medlemmer af Radiograf Rådet
  • Støtte Radiograf Rådet i forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteter som f.eks. kurser, temadage og kongresser

Vil du vide mere om netværket, kan du kontakte fagchef Claus Brix, claus@radiograf.dk.

God forskningspraksis

For at understøtte forsvarlig forskningspraksis, er der udarbejdet en række forskrifter.

Forskrifterne omhandler blandt andet etiske, juridiske og videnskabelige perspektiver.

Chair og vice-chair

Chair Jakob M. Møller, forskningsradiograf, Ph.d., Herlev og Gentofte Hospital.

Vice-chair Karen Brage, adjunkt, P.hd., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Publikationslister

Listerne over forskningspublikationer, som danske radiografer har medvirket i i et givet forskningsår, udarbejdes af Bo Mussmann, forskningsleder, lektor, ph.d., OUH og SDU, og Janni Jensen, forskningsradiograf, postdoc, ph.d., OUH og SDU.

Netværk for beskrivende radiografer

I Danmark er der i dag ca. 100 radiografer, der er efteruddannet til beskrivende radiografer.

Beskrivende radiograf som karrierevej

Beskrivende radiograf er én af de mange muligheder for videre- og efteruddannelse i radiografprofessionen.

De har samlet sig i et velfungerende netværk, der med jævne mellemrum mødes til en undervisningsdag, som de på skift selv arrangerer.

Radiograf Kurser har etableret en gruppe bestående af tre radiografer samt fagchef, der vender behov og udvikler kurser, der kan sikre fortsat udvikling af specialet.

Vil du vide mere om netværket, kan du kontakte fagchef Claus Brix, claus@radiograf.dk.

Specialistfunktioner

Kvalitetskoordinator, strålebeskyttelseskoordinator og RIS/PACS-ansvarlig er tre af flere specialistfunktioner, radiografer kan varetage.

Netværk for kvalitets- og strålebeskyttelseskoordinatorer

Der stilles store krav til kvalitet og strålebeskyttelse på det radiografiske felt. Derfor er der også flere radiografer i specialistfunktioner på disse områder.

Sundhedsstyrelsen sikrer, at der er medicinsk fysisk eksperter, strålebeskyttelseseksperter og strålebeskyttelseskoordinatorer, der kan varetage kvalitetssikringen på hospitalerne.

I samarbejde med tre kvalitetskoordinatorer arrangerer Radiograf Rådet et tværprofessionelt årsmøde for Sundhedsstyrelsen og de tre grupper.

Årsmødet vil som regel have et oplæg fra Sundhedsstyrelsen, der beretter om styrelsens arbejde, implementering af lovgivningen samt indsamling af referencedoser.

Det er muligt for mødedeltagerne at indsende spørgsmål og debatpunkter forinden, som sundhedsstyrelsen tager op på mødet.

Der vil på mødet være strukturerede erfaringsindslag fra forskellige professioner. Indslagene tilstræbes at komme fra et bredt udsnit af regionerne eller fra særlige udviklingsprojekter. Der lægges vægt på at give tid til diskussioner og erfaringsudveksling under punkterne.

Vil du vide mere om netværket, kan du kontakte fagchef Claus Brix, claus@radiograf.dk.


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”