Wave burst

Løn og vilkår

Overenskomst – Regionalt og kommunalt ansat

De fleste radiografer i Danmark er ansat i regionerne. Dermed er de omfattet af regionale overenskomster. Find din overenskomst her.

Basisradiografer og specialister på det regionale område

Ledere på det regionale område

Arbejdstidsaftale

Lønvejledninger

Den nyeste lønvejledning for det regionale område gælder fra og med den 1. oktober 2023.


Den tidligere lønvejledning, som gjaldt fra og med den 1. april 2023, kan bruges til sammenligning.

Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”