Wave burst

8. februar 2023

Hovedbestyrelsen vælger stedfortrædere for næstformanden frem til kongressen

Radiograf Rådets fem regionsformænd træder til som stedfortrædere for næstformanden, inden der i forbindelse med kongressen i oktober vil være valg til formand og næstformand.

Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent

Radiograf Rådets hovedbestyrelse holdt i går den 7. februar deres første møde med Christian Gøttsch Hansen som konstitueret formand. Da Christian Gøttsch Hansen tidligere var næstformand, er næstformandsposten lige nu ubemandet. Hovedbestyrelsen skulle derfor beslutte, om der skal konstitueres en næstformand frem til Radiograf Rådets kongres.

Det var en enig hovedbestyrelse, der på mødet besluttede ikke at konstituere en næstformand.

I stedet vil Radiograf Rådets fem regionsformænd fungere som stedfortrædere for næstformanden, frem til kongressen, der afholdes den 28. oktober 2023. I forbindelse med kongressen vil der være valg til både formands- og næstformandsposten.

De fem regionsformænd, der med øjeblikkelig virkning er stedfortrædere for næstformanden, er for Region Nordjylland Susanne Kornbeck Thomsen, for Region Midtjylland Christina Bagge Thisted-Høeg, for Region Syddanmark Lars Vagn Jensen, for Region Sjælland Katja Svanevig Dornsø og for Region Hovedstaden Stinne Lausten Munthe-Brun.

Christian Gøttsch Hansen blev konstitueret som formand for Radiograf Rådet i januar 2023, efter Charlotte Graungaard Falkvard stoppede.

”Jeg er glad for, at hovedbestyrelsen er tryg ved at have mig ved roret frem til kongressen. Mit samarbejde med Charlotte har heldigvis klædt mig på til at tage over, da Charlotte stoppede og gik på orlov frem til kongressen, hvor hendes fratrædelsesordning træder i kraft. Så jeg fortsætter arbejdet og glæder mig i øvrigt til kongressen,” fortæller Christian Gøttsch Hansen.

Alle aktive medlemmer af Radiograf Rådet kan opstille til formands- og næstformandsposten. Ønsker man at opstille, skal man senest den 5. august 2023 melde sit kandidatur til Radiograf Rådets sekretariat. Alle medlemmer af Radiograf Rådet har stemmeret til valget af formand og næstformand.


Nyheder

OK24 – Hvad er status?

Autorisationsgebyr spænder ben for nye radiografer

“Med VR får vi røntgen ind på rygraden”

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler