12. december 2023

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Via University College i Herning er blevet godkendt til at udbyde radiografuddannelsen. Dermed er det muligt at blive uddannet radiograf i alle fem regioner.

Af Camilla Beer Arnsberg, kommunikationsansvarlig

Opdateret den 14. december 2023

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har godkendt 19 nye udbud af uddannelser. Én af disse er en radiografuddannelse på Via University College i Herning, som vil have første studiestart i sommeren 2025.

“Verden forandrer sig, og det skal vores uddannelser afspejle. (…) Samtidig befinder vi os i en situation, hvor ungdomsårgangene vil falde i de kommende år. (…) Derfor er det vigtigt, at vi uddanner til det, som arbejdsmarkedet efterspørger,” udtaler ministeren i Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse om de nye uddannelsesudbud.

Den nye radiografuddannelse er placeret i Region Midtjylland – den eneste af landets fem regioner, der hidtil ikke udbyder radiografuddannelsen.

Formand for Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen, glæder sig over, at radiografuddannelsen fremover udbydes i alle regioner:

“Med den efterspørgsel, vi ser og fortsat vil se i fremtiden, på billeddiagnostik har vi brug for uddannelsesudbud, der kan være med til at sikre, at vi får uddannet dygtige radiografer.“

Hjemhentning af praktikpladser

Det har været velkendt, at Via University College i Herning ville ansøge om at udbyde radiografuddannelsen, siden Regionsrådet i Region Midtjylland i marts 2023 bakkede op om ansøgningsønsket.

Dengang lød det, at man ønskede at uddanne 30 radiografer årligt, og Helle Kruuse-Andersen, uddannelsesdekan for sundhedsuddannelserne i VIA, udtalte i Vias pressemeddelelse, at man vil investere i udstyr og kvalificerede undervisere, fordi “at have de helt rette undervisningsfaciliteter til rådighed er nødvendigt for at kunne ruste de studerende med de mange blandt andet tekniske kompetencer, der er behov for hos fremtidens radiografer.”

Regionsrådet har lovet at sikre det nødvendige antal praktikpladser til kommende radiografstuderende på sygehusene i Region Midtjylland. Hidtil har radiografstuderende på Region Midtjyllands sygehuse i overvejende grad været tilknyttet Professionshøjskolen UCN i Aalborg.

Helle Kruuse-Andersen oplyser til Radiograf Rådet, at der vil være tale om et årligt optag med første uddannelsesstart i sommeren 2025. Der hjemhentes fire praktikpladser fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og 15 af de praktikpladser, Professionshøjskolen UCN har i Region Midtjylland.

Derudover etableres der, oplyser Helle Kruuse-Andersen, et tæt samarbejde mellem Region Midtjylland og Professionshøjskolen UCN, som ligger i Region Nordjylland, om praktikområdet.

Det vil altså ændre sig med det nye uddannelsesudbud. Det stiller krav til det i forvejen gode samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, siger Christian Gøttsch Hansen:

“Et nyt optag i Midtjylland vil kunne udfordre etablerede uddannelser i såvel Nordjylland som i Syddanmark, men jeg har tillid til, at det vil kunne løses ved at omlægge den kliniske undervisning i tråd med, da radiografuddannelsen på Absalon kom til. Én ting er sikkert: der mangler radiografer stort set over hele landet og til stort set alle funktioner. Og det skal der gøres noget ved”.

Radiografuddannelsen er i forvejen udbudt følgende steder:

  • Københavns Professionshøjskole (Region Hovedstaden)
  • Professionshøjskolen Absalon (Region Sjælland)
  • Professionshøjskolen UCN (Regions Nordjylland)
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Region Syddanmark)


Nyheder

Her er resultatet af OK24

Urafstemningen er i gang

Aftalen for statsansatte skal til urafstemning

Spørgsmål og svar om OK24-forliget

Stærk dansk deltagelse i europæisk kongres

OK24 – Lønstigninger til alle radiografer

OK24 – Regionerne lander aftale

OK24 – Her er aftalen for statsansatte

OK24 – Der er enighed om, at pres på sundhedsvæsenet kalder på handling

Regionerne holder generalforsamlinger

Download radiografens citatplakat

OK24 – kravene er udvekslet

Sygeplejersker får forbeholdt virksomhedsområde

Radiografuddannelsen bliver fremover udbudt i alle fem regioner

Send dine spørgsmål til trepartsaftalen

Det ved vi om trepartsaftalens betydning for radiografer

Trepartsaftalen har gode elementer og store mangler

Musikalsk radiolog har komponeret en opsang til sine kliniske kolleger

Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår

“Jeg har aldrig været mere klar til at være formand, end jeg er nu”